За първи път фирма Comptel, в партньорство с MoitePariConsult, стартира програма за подпомагане на служителите по управление на личните им финанси. Програмата включва четири етапа:
  1. Провеждане на 4 семинар-работилници с цел придобиване на обща финансова грамотност;
  2. Серия индивидуални консултации с цел идентифициране и менажиране на личните нужди;
  3. Периодично повтаряне на семинар-работилниците с цел опресняване на знанията, както и актуализирането им спрямо промени;
  4. Периодични индивидуални срещи с личен финансов консултант с цел проследяване и актуализиране на личните финансови цели.
Основните разглеждани въпроси сред участниците са:  Как да планираме оптимално личните си финанси, как да помислим за защитата на своето здраве, финансовата ни сигурност и тази на нашите близки, как да изберем най-добрите условия за финансиране на жилището си, спестяваме ли достатъчно за пенсия и инвестираме ли заделените средства при най-изгодни и сигурни условия.

Семинар-работилниците обхванаха широк спектър от продукти и решения и бяха разделени в следните теми:  1. Как да планираме личните и семейни финанси. Как да си поставяме и изпълняваме финасовите цели.  2. Как да се защитим от непредвидени ситуации и едновременно с това да спестяваме? Или какво още не знаем за застраховането.  3. Как да си подсигурим достойни старини? Или всичко, което трябва да знаем за пенсионирането и дългосрочното спестовно инвестиране.  4. Как да изберем най-подходящия кредитен продукт? Или как да оптимизираме финансовите си разходи.

„В днешния забързан и сложен финансов свят, всеки е длъжен да бъде финансово грамотен, за да е полезен на себе си, на близките си, на фирмата, в която работи и на обществото в което живеем. Като социално отговорен работодател, имаме грижата да предоставим на служителите на Comptel най-добрите условия, подкрепа и знания”, сподели Пламен Стоев HR Manager Comptel

Фирма Comptel осигури на своите служители възможността за безплатни персонални консултации, на които всеки да получи конкретни отговори и готови решения от финансовите консултанти на MoitePariConsult. Услугата е достъпна и за близки, роднини и приятели на служителите на Comptel.

Лектори на семинарите бяха:  Деян Василев – Изпълнителен Директор на MoitePari.bg и Creditland,  Николай Логофетов – Изпълнителен директор на MoitePari.bg, Петър Илиев – Оперативен директор на Creditland.

Comptel е Финландска софтуерна компания основана през 1986г, като през 1991г. взема участие в първото GSM обаждане обработвайки данните. Основните клиенти са над 300 от най-големите телекоми в над 90 държави по света. Comptel доставя услуги на повече от 1 милиард потребители.

Creditland е една от водещите компании в България в областта на кредитното посредничество, работеща с 15 банки и 2 небанкови институции и е помогнала за отпускането на над 5000 жилищни и потребителски кредита за последните 10 години.

MoitePariConsult е най-новата консултантската услуга на фирма „Моите Пари“, с фокус върху личното финансово планиране за важните решения в живота на клиентите. MoitePariConsult е естествено продължение на мисията на финансовия портал MoitePari.bg, който е създаден през 2005 година.

Консултантите на MoitePariConsult могат да отговорят на вашите допълнителни въпроси относно зacтpaxoвкитe "Живот" със спестовен характер. Попълните заявка за консултация или изпратете имейл на consult @ moitepari . bg.


ЗАЯВКА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ