теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Нови 3 проекта финансирани по ОПАК


0 гласа639 прочитания

Подписани са договорите за финансиране на нови три проекта по оперативната програма "Административен капацитет" /ОПАК/ на обща стойност над 5,5 млн. лв., съобщиха от Министерството на финансите.Безвъзмездна финансова помощ получават два проекта на Националната агенция по приходите /НАП/ и един проект на Агенцията по вписванията /АВ/. Те са били одобрени в рамките на процедура "Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в т. ч. чрез развитие на електронното управление" /подприоритет 3.1/, отворена през март 2010 година. Двата проекта на НАП са - "Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП - Информационна система "Контрол"" и "Изграждане и внедряване на Управленска информационна система /УИС/ в НАП и създаване на вътрешен капацитет за развитието на УИС на Националната агенция за приходите".

Първият проект е на стойност 2 973 716,87 лв. и цели да подобри контрола, да повиши събираемостта и удовлетвореността на клиентите на НАП, чрез разработване на софтуерното приложение "Информационна Система Контрол". Системата ще подпомага селекцията на задължени лица за ревизии и проверки като по този начин ще сведе до минимум влиянието на човешкия фактор в процеса. Освен това тя ще автоматизира процесите по възлагането и реализацията на проверките, ще улесни създаването, движението и архивирането на документи, което ще съкрати времето за тяхнатаобработка и ще ограничи хартиения документооборот, се посочва в съобщението.

Вторият проект е на стойност 1 835 643,61 лв. и има за задача да подобри на ефективността и ефикасността на НАП чрез автоматизирано предоставяне и анализиране на информация за подпомагане на управленските решения и на осъществяването на данъчната и осигурителна политика. За целта ще бъде изградена и внедрена УИС в НАП, която ще обедини събраната информация от последните три години. Предвижда се да бъдат организирани обучения на служители за работа със системата. Третият проект е на АВ - "Привеждане на системата на имотния регистър в съответствие със Закона за електронното управление, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенцията по вписванията и общинските администрации за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и подобряване събираемостта на данъците върху недвижими имоти" - на стойност 814 790 лв. В хода на реализация на проекта ще бъдат идентифицирани нуждите по отношение на имотния регистър, ще бъде създадена дългосрочна стратегия за неговото развитие, както и стандарти за информационен обмен на данни от имотния регистър с други системи. Освен това ще бъдат увеличени броят и качеството на предоставяните по електронен път услуги. И трите проекта имат срок за изпълнение 18 месеца. С това общата стойност на договорените средства по ОПАК вече надхвърля 167 млн. лева. Изплатените средства възлизат на 87 953 746, 58 лв. или на 25 процента от сумата, предвидена за цялата оперативна програма.

Автор: www.economynews.bg