Клиенти на Банка ДСК с кредитна карта или друг кредитен продукт могат да ползват интернет банкиране ДСК Директ. Всички кредитополучатели на Банка ДСК с потребителски, жилищни и ипотечни кредити, или кредитна карта, могат да получат достъп до интернет банкирането ДСК Директ, чрез което да следят движението и остатъка по кредита, или извършените транзакции с кредитна карта, както и да прегледат месечното извлечение по кредитната си карта.

Услугата се предоставя във всяко поделение на Банка ДСК, независимо от валутата на кредита или кредитната карта, като предоставянето на достъпа до ДСК Директ е без първоначална или месечна такса.  

За потребителските, жилищни и ипотечни кредити клиентите на Банка ДСК разполагат със следната информация за кредита чрез интернет канала ДСК Директ: валута и оставаща сума на заема, сума за пълно погасяване, неусвоена сума, брой платени и оставащи вноски, краен падеж, дата и сума на следващата дължима вноска, дата на последно плащане, сума на закъснения и др.

Важна при кредитните карти е възможността да се следи минималната сума за револвиране и нейното заплащане в срок.