Фирмите от бранша отпуснаха близо 600 млн. лв. за товарни коли

Новите лизингови сделки са се увеличили с около 18% през миналата година, показват данните на Българската народна банка. Общата сума на новия бизнес в бранша е билa 1.44 млрд. лв., тоест с 223 млн. лв. повече, отколкото през предишната година. За сравнение, увеличението на новите сделки през 2014 и 2013 г. беше съответно 0.1% и 10%.

Рекорден ръст при камионите

Най-голям ръст има в сектора на товарните автомобили. През миналата година са били сключени лизингови сделки за камиони на стойност близо 600 млн. лв., което е с цели 42% повече в сравнение с 2014 г. Най-очевидната причина за тенденцията е значително понижилите се лихви, които паднаха до 4-3% към края на годината. В момента компаниите предлагат лизингови схеми за транспортни средства на нива и под 3%. Освен евтиния ресурс съществуват и други фактори, които пришпориха специално продажбите за изплащане на тежките возила. Сред тях са рекордният износ на българските компании, както и постоянно повишаващите се изисквания за качеството и екологичната категория на тировете. Не на последно място е и изместването на редица чуждестранни транспортни компании, които избират да оперират от България, за да свият разходите за персонал и данъчни задължения. "Ниските разходи на горивата и високата конкурентоспособност на българските транспортни фирми в Европа позволиха този ръст. При тях 90% от сделките им за нови товарни автомобили се извършват чрез лизинг", каза за "Капитал" Атанас Ботев от "Интерлийз".

Леки коли

На второ място по обем на новия бизнес се подреждат леките автомобили. При тях има годишен ръст на сделките от близо 20%. Само през последното тримесечие са били сключени лизингови сделки за нови автомобили на стойност от близо 130 млн. лв. Това са най-силните три месеца в бизнеса от първото тримесечие на 2009 г. насам, когато в бранша се сключиха лизингови договори на стойност 135 млн. лв. За сравнение, през 2013 и 2014 г. общата стойност на лизинговите договори на леки автомобили бяха съответно 324 и 374 млн. лв. Тези данни потвърждават информацията на Европейската асоциация на производителите на автомобили, която през миналия месец съобщи, че в България са регистрирани 23 500 нови автомобили през 2015 г. Това представлява растеж от 15% на годишна база. Значително – макар и по-скромно в сравнение с транспортните средства – е увеличението при сделките с машини и съоръжения, при които са били отпуснати 17% повече пари в сравнение с година по-рано. Те също са барометър за желанието на бизнеса да прави нови инвестиции.

Небслужваните вземания се свиват

Въпреки ръста при новия бизнес като цяло салдото на лизинговите сделки се понижава. Към края на декември то е било 3.09 млрд. лв. при 3.12 млрд. лв. в края на 2014 г., което е спад от 1.1%. Роля за това изменение обаче има и значителното свиване на необслужваните вземания в бранша. Само в рамките на една година те са се понижили с цели 45% от 702 млн. лв. на 388 млн. лв. Така "лошите" вземания вече представляват едва 13% от общия пазар. Основната причина е разпродаването на токсични активи и провизирането, в което компаниите са били особено активни, за да могат да отговорят на силното търсене от страна на пазара. Успоредно на този процес в бранша е протекла и ясно различима консолидация. По данните на БНБ към края на декември 2014 г. опериращите лизингови дружества у нас са били 62. Към края на миналата година обаче броят им се понижава на 44, тоест с цели 30% по-малко. Това е най-малкият брой лизингови компании, които оперират на нашия пазар, откакто БНБ води подобна статистика от средата на 2005 г. Без промяна остава съотношението между финансов и оперативен лизинг. Вторият представлява едва 3% от пазара, колкото и преди година.

Източник: www.capital.bg

Сравнете оферти за авто кредити и лизинги