теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

НС прие на второ четене промени в Закона за потребителския кредит


0 гласа1828 прочитания

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за потребителския кредит, съобщи БНР. Ако в договора за потребителски кредит не е определен общият размер на заема, се приема, че той е 3 хиляди лв., решиха депутатите.

Депутатите приеха, че ако за ограничен период от време или за ограничена сума се предлагат различни лихвени проценти и различни разходи, ще се приема, че лихвеният процент и разходите за целия срок на договора са тези с най-високите стойности.

При договор за кредит с неопределен срок, различен от договора за кредит под формата на овърдрафт, кредитът се предоставя за срок от една година, считано от датата на първоначалното му усвояване. Окончателното плащане, направено от потребителя, ще погасява остатъка от главницата, лихвата и други разходи, ако има такива.

Главницата ще се погасява на равни месечни вноски. Ако датата или размерът на вноската за погасяване на главницата не могат да бъдат установени, се приема, че погасяването е извършено на най-ранната дата и в размер на най-ниската сума, предвидени в договора за кредит.

Източник: www.insmarket.bg