От 11 март годишната лихва за нови ипотечни кредити  вече е 7,5 % в евро, за целия период на кредита

Обединена българска банка въведе по-ниски лихви за нови ипотечни кредити, за покупка на жилище в лева и евро. Годишната лихва за целия период на кредита  в евро вече е 7,5%, а в лева – 8,5%. Новото предложение е валидно за клиенти с превод на работна заплата и регистрация за услугата заплащане на битови сметки в ОББ.

Банката предоставя на своите клиенти възможност да закупят жилище с ипотечен кредит при максимален срок до 35 години и максимален размер до 250 000 евро или 500 000 лева. Заедно с кредита ОББ предлага застрахователен пакет “Имущество” и “Живот”.

Повече информация за промените по условията на ипотечните кредити може да бъде получена във всеки клон на ОББ и на телефон 0700 117 17 в Център за обслужване на клиенти на ОББ, както и на www.ubb.bg.