За първото полугодие търговията възлиза на 151 млн. лв. при спад от 45% на годишна база

Оборотът на пода на "Българска фондова борса" АД пада с 89% на годишна база до 12,8 млн. лв. за юни 2019 г., тъй като тази година нямаше голямо IPO, като това на „Градус“ АД, което през юни миналата година формира над 80 млн. лв. от общо 117,5 млн. лв. за месеца. Резултатът за юни е най-ниският от май 2016 г., когато търговията беше за 9,8 млн. лв.

За първото полугодие на 2019 г. търговията е за 150,6 млн. лв. при спад от 45% на годишна база.

През юни са били сключени 3 508 сделки - с 32% по-малко на годишна база. За цялото полугодие са отчетени 23 769 сделки, което е със 17% по-малко спрямо същия период преди година. 

С най-голям оборот сред компаниите от 5 юни до 4 юли 2019 г. са акциите на „235 Холдингс“ АД с 2 млн. лв., „Доверие обединен холдинг“ АД с 1,16 млн. лв., „Фючърс Кепитал“ АД с 1 млн. лв., „Синтетика“ АД с 997 хил. лв., „Софарма имоти“ АДСИЦ с 897 хил. лв., „Еврохолд България“ АД със 794 хил. лв., „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с 657 хил. лв., „Сила холдинг“ АД с 602 хил. лв., „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД с 389 хил. лв. и „Формопласт“ АД с 383 хил. лв.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на „Българска фондова борса“ АД.

Източник: www.investor.bg