Онлайн платформа, която предоставя среда за сравнение на застраховките живот, които се правят при сключване на ипотечен кредит, беше представена от "Евроинс Живот". Платформата, която се нарича Oli (съкратено от online live insurance), се разработва вече близо една година от застрахователя, като по проекта са били инвестирани предимно вътрешни ресурси на компанията. Платформата например е полезна за кредитополучатели на ипотеки, които искат да рефинансират или намалят разходите по тях, като сравнят различните оферти.

Тя позволява клиентът да смени полицата си към кредита в банката, като избере три нива на застрахователно покритие, след което автоматично му се предоставя оферта за годишна застраховка живот, която може да сравни с настоящите си условия. Доставката на договора става с куриер, тъй като по закон полицата трябва да се разпише от клиента. При вече сключена друга застраховка "Евроинс" работи с адвокати, които имат задължението писмено да уведомят банката, че кредитополучателят вече има нов застраховател.

Утвърденото статукво

Практиката у нас е клиентът да сключва договор за застраховка живот с компания, близка или работеща директно с банката, която отпуска кредита. Обикновено за това се дължи комисиона, която се плаща на банката и може да оскъпи услугата - реално по-този начин банките действат като брокери на застрахователни услуги на определена компания, които представят като задължителни. Това обаче не е така - клиентът има право на свой избор на застраховател.

Това се стреми да направи и платформата - да даде по-ниска цена за застраховката, като премахва комисионата, като според представители на компанията разходите по нея могат да се понижат с до 40%. Голямата конкуренция между банките в ипотечния сектор в момента няма да позволи на банките да влошават условията по кредита при избран независим застраховател, смятат от "Евроинс живот".

Каква е целта

Към момента годишно се сключват около 30 000 ипотечни договора, като общо действащите са 160 000. "Животозастраховките, които се сключват към ипотечен договор, представляват около 25% от общия животзастрахователен пазар, тоест около 75 млн. лв. годишно", коментира Кирил Бошов, председател на управителния съвет на "Еврохолд".
Целта на "Евроинс" е в рамките на следващата една година платформата Oli да достигне 3-5% дял от пазара на този тип полици. Генералната идея на компанията обаче не е толкова да отхапе от пазара на застраховките, колкото постепенно да въведе онлайн канала за сключване на застраховки без посредник. За целта се планира скоро да се пуснат и застраховки на имота, макар че тяхната стойност е значително по-малка.

Новите условия

"У нас малко се говори за електронни продажби на застраховки, като само 1% от полиците се сключват онлайн. Проблемите са както традиционализмът у клиентите, така и необходимостта от обучение на персонала. Това не значи, че тези процеси няма да навлязат и у нас", коментира Кирил Бошов. Той добави, че когато се продава застраховка, е важна защитата на потребителя - нещо, което се осигурява от лицензираната застрахователна компания. Тепърва предстои да бъде въведен и изкуствен интелект, който ще може да одобрява и да изплаща обезщетения.

Източник: www.capital.bg