теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

ОП „Конкурентоспособност" : нови програми за 130 млн. евро


0 гласа2820 прочитания

През есента предстои да бъдат пуснати четири нови процедури по ОП „Конкурентоспособност", стана ясно на семинар, посветен на напредъка по усвояване на средства от оперативната програма, организиран от МИЕТ. Предстои през септември и октомври да бъдат пуснати процедури за инвестиции в зелена индустрия (40 млн. евро), технологична модернизация в малки и средни предприятия (50 млн. евро), подкрепа за научноизследователска и развойна дейност на фирмите (30 млн. евро) и развитие на приложните изследвания в изследователски организации (10 млн. евро).

Нашата цел е до края на годината да отворим за договаряне процедури на стойност 545 млн. евро, така че да осигурим възможност за максимално усвояване на средствата до края на програмния период, каза по време на срещата министър Трайков. Той очерта основните резултати от преструктурирането на работата до момента: финансирането по програмата вече е по-фокусирано и е насочено към приоритетни сектори, които имат потенциал да създадат новото лице на българската икономика – интелигентна и с висока добавена стойност.

До момента по ОП „Конкурентоспособност" са сключени договори на обща стойност 836 млн. лева. Към бенефициентите са изплатени 494.3 млн. лева, като огромната част от тези суми е договорена и разплатена след 1 юли 2009 г. Сега 71% от всички постъпили искания за плащане са изплатени, подчерта още министър Трайков.

В момента се водят преговори с Европейската комисия да се осигури допълнителен финансов ресурс от 200 млн. евро от Оперативната програма, които, заедно с привлечения ресурс от 200 млн. евро от банките, да осигурят кредити при сериозно намаляване на лихвите за предприятията, стана ясно още по време на семинара. Идеята е ресурсът от Оперативната програма да бъде предоставен при 0% лихва, а комбинацията с банковия ресурс да осигури намаляване на лихвените равнища до 4-5%, подчерта заместник министър Евгени Ангелов.

Министър Трайков акцентира и върху свършеното по инициативата Джереми: "Предоговорихме с Европейския инвестиционен фонд средствата да се ползват и за рисково финансиране на фирмите, каквото, по наша оценка, не достига на българския пазар", каза той. Преди дни беше подписано споразумението между ЕИФ и петте банки, избрани да обслужват гаранционния фонд. По линия на Джереми за него са отделени около 150 млн. лева, но благодарение на привлечения и от банките ресурс малките и средните предприятия ще богат да разчитат на общо 800 млн. лева заеми при преференциални условия – по-ниски лихви и по-малко обезпечение.

По думите на министър Трайков сериозен успех е фактът, че ангажираме минимални средства на държавата при многократно по-голям финансов ресурс за предприятията. Чрез привличането на частния сектор в процеса и използването на револвиращи финансови инструменти, на 1 евро, отпуснато от Джереми, се добавят 2.25 евро частни капитали, подчерта министър Трайков.

Нашите партньори признават, че Джереми в момента е най-бързо реализиращият се инструмент в рамките на целия ЕС. Съвместно с ЕБВР България реализира и схема за енергийна ефективност, при която оценката на проектите е изнесена извън администрацията и те се финансират на чисто пазарен принцип. Това е иновативна схема както за администрацията, така и за банките и за компаниите.

Автор: www.economynews.bg


Ако искате да научите повече за възможностите за финансиране на бизнес проекти, можете да посетите нашата секция "Бизнес кредити" (тук).

Свързани ключови думи