Това ще е възможно чрез данни от допълнителен формуляр от фирмите, които НАП ще попълват служебно

Данъчната кампания тази година започна с малко закъснение – около 10 дни, а причината са множеството законодателни промени, които бяха приети в края на 2018 г.

Задължението да подадат декларация всички, които са получавали доходи от хонорари, наеми или друг доход без трудов договор, не се променя. Декларациите се приемат както онлайн, така и на гише. Отстъпка от 5% (но не повече от 500 лв.) може да се ползва, ако задълженията бъдат платени до 31 януари. Крайният срок за деклариране и плащане и тази година е 30 април. Това стана ясно по време на брифинг в Националната агенция за приходите (НАП), посветен на новата данъчна кампания.

Новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци вече са публикувани на сайта на НАП.

„За да се ползва отстъпката трябва да бъдат спазени няколко неща. Първо – да се подаде декларацията по електронен път в срок до 31 януари. Да бъдат платени задълженията към момента на подаване на декларацията, както и целият дължим данък да бъде платен до края на януари“, уточни Боряна Георгиева, директор на дирекция „Обслужване“ в НАП.

От тази година в сила влиза възможността в определени случаи данъчно задълженото лице да може да подаде годишна данъчна декларация, въпреки че то не осъществява дейност по смисъла на закона за счетоводството. Става дума за социални разходи, за които е налице задължение за данък върху разходите, деклариране на възникнала загуба, желание на лицето да декларира суми с характер на скрито разпределение на печалба и други.

Същата възможност е въведена и по отношение на случаите на прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност.

Работодателите, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, но за текущата година желаят да изберат облагане с данък върху разходите на доходите в натура, представляващи разход в натура, ще могат да направят това чрез годишна данъчна декларация.

Промени има и в реда за деклариране и внасяне на корпоративен данък, на данък, удържан при източника, на данък върху разходите и на алтернативен данък в случаите на прекратяване с ликвидация или поради несъстоятелност, прекратяване на дейността на място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в България или прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. Целта е да се облекчат процедурите.

Друга промяна е свързана с облекчение за фермерите, които вече могат да подават електронно декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

През изминалата година (за данъчната 2017 г.) физическите лица са подали около 600 хил. декларации, но само около 35% от тях са били по електронен път. „Силно се надяваме, че тази година имаме потенциала да направим така, че всяка втора данъчна декларация от граждани да бъде подадена онлайн, защото това е по-бързо, по-лесно, по евтино и по-удобно за всички“, обясни говорителят  на НАП Росен Бъчваров. По думите му вече се наблюдава тенденция към намаляване броя на нарушенията и опитите на граждани и фирми за заобикаляне на наплащанията на данъци.

„През кампания 2019 г. предлагаме 100 електронни услуги напълно безплатно. Те могат да се използват с ПИК, който се издава безплатно и дава достъп до тях“, каза още Бъчваров.

Данъчните анонсираха, че през 2020 г. се планира сериозна промяна - данъчната декларация за физически лица да бъде предварително попълнена. Бъчваров отказа да даде повече подробности, защото все още не са ясни всички детайли, но посочи, че след промените от края на 2018 г. в законодателството вече е предвидена такава възможност. Тя ще може да се осъществи през 2020 г. за данъчната 2019 г.

По думите на говорителя на НАП фирмите ще попълват допълнителен формуляр за доходите по граждански договори, който ще изпращат в приходната администрация. По този начин от НАП ще разполагат с информацията за платените авансово данъци и декларацията ще се попълва „служебно“ от тях. В случаите, в които лицето има и други доходи – например от наеми или от търговия с ценни книжа, то ще попълва допълнителните суми в съответните полета на данъчната декларация.  

Източник: www.investor.bg