теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

От догодина БНБ ще прилага европейските правила за големите експозиции


0 гласа521 прочитания

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) от 1 януари 2019 г. ще прилага препоръките на Европейския банков орган, които определят подходящите практики в областта на големите експозиции и установяването на свързаност между клиентите на банката.

Решението е в съответствие със Закона за кредитните институции, съобщи пресцентърът на централната банка.

Банките трябва да прилагат насоките на Европейския банков орган като ги внедрят в своите вътрешни правила, процеси или системи, съгласно Закона за кредитните институции.
Какво обаче включват препоръките?

Спазване на насоките

В насоките за свързаност на клиентите е представено становището на Европейския банков орган (ЕВА) за подходящите надзорни практики в Европейската система за финансов надзор или за това как правото на Евросъюза следва да се прилага в дадена област.

Правната рамка или надзорните процеси начин могат да бъдат променяни, когато практиките са насочени към институциите, пише в насоките на ЕВА. В тях се посочва конкретният подход, който банките трябва да използват при прилагането на изискването за групиране на двама или повече клиенти в "група от свързани клиенти", когато те носят общ риск. 

В изключителни случаи, когато институциите могат да докажат, че няма общ риск, въпреки съществуването на отношение на контрол между клиентите, те трябва да документират съответните обстоятелства по изчерпателен  и разбираем начин.

Така например, в конкретни случаи, когато дружество със специална цел, контролирано от друг клиент, е изцяло обособено и защитено от несъстоятелност, така че да няма никакъв възможен канал за разпространение, тогава би било възможно да се докаже, че няма общ риск.

При наличие на свързаност

От Европейския банков орган са разработили различни сценарии, в които се посочва как се установява свързаност въз основа на икономическа зависимост.

Когато една институция може да докаже, че финансовите затруднения или несъстоятелност на даден клиент не биха довели до затруднения при финансиране или изплащане на задълженията за друг клиент, не е необходимо съответните клиенти да бъдат считани за носещи общ риск, посочват от ЕВА.

Уточнява се обаче, че институциите трябва да вземат предвид ситуации, при които финансовите затруднения на един клиент е възможно да се разпространят към друг при общ източник на финансиране.

Проучване и чрез неофициална информация

Банките трябва да вземат предвид всички случаи, при които общият източник на финансиране, от който клиентите са зависими, се предоставя от самата институция, нейната финансова група или свързани лица.
От EBA препоръчват институциите да идентифицират всички икономически отношения между своите клиенти и да ги документират по подходящ начин. За целта те трябва да използват информацията в публичните регистри. При проверката за икономически зависимости между своите клиенти се допуска проучване и на всякакъв вид неофициална информация.

Европейският банков орган настоява за проверка на информация, която не се ограничава само до клиентите на банката, а във всички случаи, при които сумата на всички експозиции към отделен клиент надвишава 5% от капитала от първи ред.

Затова, за да оценят изискванията за групиране въз основа на комбинация от отношения на контрол и на икономическа зависимост, банките са длъжни да събират информация за всички предприятия, които формират  верижно разпространение.

В ЕВА допускат, че е възможно институциите да не могат да идентифицират всички клиенти, които носят общ риск, ако съществуват взаимовръзки чрез предприятия, които нямат делови отношения с банката и следователно не са ѝ известни. Ако тя обаче установи наличие на такава взаимовръзка, тя трябва да използва тази информация, когато оценява свързаността.

В приложение към насоките на Европейския банков орган са включени сценарии, които илюстрират прилагането  им към групите от свързани клиенти.

Източник: www.investor.bg
Свързани теми