теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

P2P инвестициите – висока доходност и контролиран риск


0 гласа1059 прочитания

Къде да инвестираме парите си? Това е често задаван въпрос във времена на ниски лихви по депозитите, високи такси на голяма част от взаимните фондове, а също и ниска ликвидност на Българска фондова борса.

Peer-to-peer е един отговор на този въпрос – онлайн платформа Ви предлага възможност за инвестиции с избрана от Вас сумa, без такси при инвестиция на първичен пазар и висока възвръщаемост при контролиран риск.

Какво е peer-to-peer инвестиране?

Iuvo е peer-to-peer инвестиционна платформа, която среща инвеститори, търсещи висока възвръщаемост, с кредитодатели от небанковия финансов сектор (оригинатори). В iuvo можете да инвестирате в различни типове кредити от различни оригинатори и държави. Също така можете сами да определите портфолиото, желаната възвръщаемост и нива на риск. Peer-to-peer инвестирането е услуга, която е позната от години на европейския финансов пазар.

Следва да се има предвид, че всички кредитодатели, наричани още оригинатори, са надлежно регистрирани небанкови финансови институции, опериращи на територията на ЕС. Те преминават задълбочен анализ на портфолиото и на процесите си, за да предложат надеждни и разнородни кредити на инвеститорите. Iuvo платформата е регистрирана в Естония, която е известна като един от най-напредналите европейски пазари в този вид инвестиране и високо ниво на ползване на интернет технологии. Платформата не предлага заеми, а инвестиционна услуга – всеки от Вас има възможност да инвестира в заемите, предоставяни от небанковите финансови институции, с които платформата работи.

Кой може да инвестира?

Peer-to-peer инвестирането е достъпно за широк кръг от потребители. Поради опростената система и големият избор на кредити, то предлага възвръщаемост, която да задоволи нуждите както на консервативни инвеститори, така и на инвеститори, които имат по-висок толеранс към риска. В iuvo могат да инвестират както физически, така и юридически лица. Единствените изисквания за това са: 

  •  Физическите лица трябва да имат навършени 18 години, да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на ЕС и тяхната самоличност да е потвърдена от iuvo.
  •  Юридическите лица също трябва да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на ЕС. Техните данни и произход на средствата ще бъдат проверявани и от страна на iuvo, в съответствие с гореспоменатите регулации срещу прането на пари и финансирането на тероризъм (AML/CFT).
Защо peer-to-peer трябва да бъде част от инвестиционната Ви кошница

Добрата пратика при инвестициите гласи, че за да сте успеши в дългосрочен план трябва да деверсифицирате Вашата кошница. Това важи независимо дали сте начинаещ или опитен инвеститор, който е превърнал инвестициите в своя работа. Има много различни активи, в които може да вложите свободните си средства. Вие определяте къде ще инвестирате, най-често на база Вашата толерантснот към риска и свободните Ви средстава.

Независимо в коя категория инвеститор попадате, peer-to-peer трябва да бъде част от портфолиото Ви. Със средна годишна доходност от 8% и ниските нива на риск, този тип инвестиция предлага добра възвращаемост  и дългосрочна възможност за сигурна доходност. Инвестицията Ви в iuvo e подсигурена с гаранция за обртана изкупуване. Тя се предоставя от страна на кредитния оригинатор, който се задължава да изкупи обратно Вашата инвестиция в кредит, който не е обслужван повече от 60 дни. По този начин Вие няма да понесете загуба от инвестицията в кредити, едиснствено ще понесете риска от нереализиране на доходност от необслужения кредит.


Свързани ключови думи