В следващите 4 години те ще се пресмятат по два начина

Пенсиите ще се изчисляват по две формули през следващите четири години. Това решиха депутатите на първо четене днес, след като гласуваха промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Единодушно със 107 гласа "за" бяха приети корекциите, които дават възможност на хората до 1 януари 2023 г. да могат да избират по старата или по новата методика да бъде изчисляван индивидуалният коефициент при отпускане на пенсията им. Промените са предложени от Светлана Ангелова от ГЕРБ и група депутати, съобщава БТА. 

В доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика се посочва, че от 1 януари 2019 г. са в сила промени в КСО, свързани с определянето на индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване на пенсиите за трудова дейност. По новата методика не се включва осигурителният доход за три последователни, избрани от лицето години до 1 януари 1997 г., както и осигурителният доход за периода 1997 г.- 1999 г., което беше възможно до края на 2018 г.

Сравнете всички Универсални пенсионни фондове

Според вносителите все още при много хора, които се пенсионират в момента, преобладаващият осигурителен стаж и съответният осигурителен доход са придобити преди 2000 г. Част от тях в този период са получавали високи трудови възнаграждения, върху които реално са били осигурявани, а впоследствие, в края на трудовата си кариера поради различни причини са приемали по-нископлатена работа. Така новите разпоредби са по-неблагоприятни за тези лица. 

Промените в КСО предвиждат още, че когато дадено лице подаде заявление за пенсия от 1 януари 2019 г., то може да избере размерът на пенсията му да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по стария ред, т.е. с включване на дохода за трите най-благоприятни години преди 1997 г. и на целия доход от 1 януари 1997 г. до пенсионирането му. За онези, които след 1 януари 2019 г. вече са подали заявление за отпускане на пенсия, се предвижда шестмесечен срок от влизането в сила на този закон, в който те да могат да упражнят еднократно правото си на избор, като в тези случаи пенсията ще се отпуска в новия размер от същата начална дата.

Възможността за избор по коя методика да се изчислява размерът на пенсията ще се прилага до 2023 г. Очаква се дотогава делът на хората, за които изчисляването на индивидуалния коефициент по стария ред е по-благоприятно, да намалее значително. 

Светлана Ангелова заяви, че се предвижда НОИ да подпомага лицата, които не могат сами да изчислят размера на пенсията си. При тези случаи НОИ ще избере служебно по-благоприятния размер за хората.

Източник: www.investor.bg