теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Парламентът сложи таван на общата цена на кредитите


0 гласа1506 прочитания

Годишният процент на разходите по всички видове заеми за домакинства няма да може да е по-висок от пет пъти ОЛП+10%

Годишният процент на разходите по кредитите за домакинства - за потребление и ипотечни, не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с постановление на Министерския съвет. Този текст приеха депутатите в парламента в Закона за потребителския кредит (ЗПК) при гласуване на промени в него на второ четене.

Предложението за таван на общата цена на кредитите е направено от депутатите от Коалиция за България Георги Анастасов, Борис Цветков и Георги Кадиев. След спорове в пленарна зала предложението беше прието с гласове на депутати от всички парламентарни групи. Миналата седмица при гледането на промените в закона в Комисията по бюджет и финанси това предложение не бе прието.

Към момента законната лихва за просрочия, която се определя от Министерски съвет е 0.1% (ОЛП) + 10%, което означава, че тавана на ГПР е малко над 50%. При промяна на ОЛП и този таван ще се промени съответно нагоре или надолу. На практика този таван засяга преди всичко заемите, отпускани от небанковите финансови компании - т. нар. бързи кредити. Там годишният процент на разходите (който включва освен лихвата и всички такси и комисионни, свързани с обслужването на заема, ГПР) достига трицифрени стойности. Банките не биха били засегнати от това ограничение на ГПР, тъй като няма банков заем с такава обща цена.

Към края на февруари средния ГПР по жилищни кредити в левове е бил 7.75%, а в евро 8.18% . При потребителските заеми, отпускани от банки ГПР в левове е бил 13.32%, а в евро 10.99%.

Според един от вносителите на поправката Георги Кадиев, цитиран от агенция "Фокус" "всички настоящи договори, които не отговарят на този закон, се считат за невалидни. Приехме ако някой е платил след датата на влизане в сила на закона лихви по-големи от законовото ограничение, да му бъдат върнати обратно". Това на практика означава, че законовите промени ще важат със задна дата, което може д бъде атакувано в Конституционния съд.

Другите промени, които бяха гласувани са отпадането на таксата за предсрочно погасяване на жилищен кредит след първата година, а до този срок тя ще бъде до 1%. Отпадат и таксите за усвояване и управление на кредит, които банките събират, но остава таксата за разглеждане / искане на заем. Кредиторът вече няма да има право да събира повече от веднъж такса и/или комисионна за една и съща услуга.

При жилищен ипотечен кредит кредитополучателите ще имат право да избират между два варианта на договор. При единия вариант при принудително изпълнение банката се удовлетворява изцяло и окончателно до размера на обезпечението, но той ще бъде с по-висока лихва. В другия случай при принудително изпълнение банката ще разполага с цялото имущество на потребителя, като този тип заеми би трябвало да са с по-ниска лихва.

С промените в обхвата на закона влизат и заемите под 400 лв., които до сега не са законово регламентирани и се отпускат най-вече от небанковите дружества за кредитиране.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции