теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Пазарът на необслужвани кредити в ЦИЕ е достигнал пика си


0 гласа824 прочитания

Пазарът на необслужвани кредити в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е достигнал пика си, пише Deloitte в свое проучване. През изминалата година приключените сделки с необслужвани кредити са били за 2.3 млрд. евро, а текущите за 4.9 млрд. евро, или общо 7.2 млрд. евро. Предлагането на портфейли от необслужвани кредити е достигнало върха си през 2016 г. с над 7 млрд. евро номинална стойност на приключените сделки в региона на ЦИЕ. Като най-активни пазари за ЦИЕ с най-големи обеми на продадени портфейли през последните години се сочат Румъния, Унгария, Хърватия, както и Словения.

От лоши корпоративни дългове към лоши ипотеки

Докато активността в някои райони по продажбата на портфейли с корпоративни необслужвани кредити вече е с относително големи обеми и се очаква да продължат да растат през тази година, на зрелите пазари е вероятно продажбите да се насочат към смесени портфейли и такива с ипотечни необслужвани дългове, посочват от Deloitte.

След продажбата на значителни обеми от корпоративни необслужвани кредити напоследък видимо намалява предлагането на корпоративен дълг в новите портфейли, които се продават. Въпреки че този вид дългове са най-активно търгувани, част от инвеститорите са насочили интереса си към портфейли от ипотечни лоши заеми.

Според прогнозите на Deloitte, предвид пазарните условия в региона, както и факта, че предлагането на корпоративни портфейли намалява, пакетите от жилищни ипотечни заеми стават привлекателни и попадат във вниманието на инвеститорите. От компанията посочват обаче, че този тип дългове обичайно са силно фрагментирани и имат географски разнообразна обезпеченост. Обръща се внимание на факта, че инвеститорите в този тип необслужвани кредити могат да се изправят пред повече предизвикателства в сравнение с корпоративните лоши дългове.

Те изискват подходящ партньор за управление на портфейла след придобиването му (в областта на управлението на недвижими имоти – бел. ред.). Освен това се посочва, че при покупката на такива портфейли трябва да се обръща внимание на местната регулаторна и политическа среда, на механизмите за защита на потребителите, включително и схеми за спасяване на длъжниците, които биха могли да имат значително въздействие върху портфейла като бъдещо възстановяване.

Къде, колко и какво

Според данните на компанията в региона на ЦИЕ ( за периода 2015-2017 г.) през последната година приключените сделки са за 2.3 млрд. евро и текущи сделки за 4.9 млрд. евро, или общо 7.2 млрд. евро. Такъв е бил обемът им и през 2016 г., а през 2015 г. пазарът е достигнал обеми от 4.3 млрд. евро.

По страни за същия тригодишен период най-голям е обемът на този пазар в Румъния – за 6.4 млрд. евро, като 2.2 млрд. евро са текущи към октомври 2017 г. На второ място е Унгария с обем от 3.5 млрд. евро (800 млн. евро, от които текущи). България е на седмо място (от десет страни) със сделки за 700 млн. евро, от които 200 млн. евро са текущи.

Най-голям е обемът на продадените корпоративни необслужвани кредити за тригодишния период – 8.9 млрд. евро. Смесените портфейли са били за общо 5.2 млрд. евро, а тези от кредити за потребление – 2.2 млрд. евро. Най-малко необслужвани кредити са продадени в сегмента на жилищните ипотечни заеми – 2 млрд. евро.

За България се посочва, че до октомври 2017 г. няма приключена сделка за необслужвани кредити, само за текуща продажба на портфейл под името проект Taurus с номинална стойност 90 млн. евро. Това е вторият голям портфейл, който Уникредит Булбанк продаде, като сделката беше финализирана в началото на ноември. Портфейлът беше смесен.

Миналата година пазарът на необслужвани кредити в България не достигна прогнозираните обеми, като колекторските компании ревизираха очакванията си през есента на 2017 г., посочвайки, че сделките с лоши бизнес кредити няма да достигнат сочения 1 млрд. лв. Към полугодието предложените и изкупени задължения на пазара бяха почти наполовина по-малко в сравнение със същия период на 2016 г. и достигаха 365.7 млн. лв. Към тях се прибави само продажбата на портфейла на Униредит Булбанк през ноември. За разлика от миналата тази година за пазара на дългове започна силно с ударна продажба на портфейл от 460 млн. лв. на ОББ. Това е най-голямата продажба на лоши дългове на местния пазар към момента. Портфейлът е в кредитирането на домакинствата – просрочия на потребителски кредити, ипотеки с обезпечения, овърдрафти.

Практиката в сектора е различна - някои банки продават начесто и по малко, а други пакетират големи обеми и продават на едро. Данните за годишните резултати на банките показаха, че през последното тримесечие на миналата година банките са успели да свият дела на необслужваните заеми в сектора до близо 10% от общия кредитен портфейл от малко над 12% към полугодието. Така в края на годината обемът на лошите кредити е 8.292 млрд. лв., или 10.2% (при 9.305 млрд. лв. и 11.4% дял към края на септември 2017 г.).

Очаквания

Deloitte посочват, че вторичният пазар на дългове едва сега започва да се активизира и очакванията са да расте в следващите години. Румънският пазар на необслужвани дългове е бил първият, който е показал вторична търговия с портфейли от лоши дългове, като прогнозите са там да се развие, както и в други страни, които са показали ранно развитие на пазара на необслужвани кредити.

В България вторична търговия с необслужвани кредити няма все още. Като цяло за пазара на необслужвани кредити в ЦИЕ очакванията са вероятно активността му постепенно да намалее в идните години и да се развие в средиземноморските страни, привличайки по-значителен инвеститорски интерес. Като потенциални пазари с бъдещо развитие, които до момента не са показали активност в региона на ЦИЕ, се сочат Украйна и Босна и Херцеговина.

Според прогнозата на Deloitte 2018 г. ще бъде активна година на пазара на необслужвани кредити с приключването на няколко текущи сделки и няколко нови транзакции.

Източник: www.capital.bg
Свързани ключови думи