теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Печалбата на банките скочи до 1,262 млрд.


0 гласа634 прочитания

Печалбата на банките в страната нарасна до 1,262 млрд. лв. за 2016 г., обявиха от БНБ. Това е с 364 млн. лв., или с 40,5% повече от предходната година. Наред с това банките са пълни с пари. В края на декември коефициентът на ликвидност достига 38,24%.

Натрупаните през 2016 г. разходи за обезценка по кредити възлизат на 807 млн. лв. (при 1,1 млрд. лв. за 2015 г.). Общите активи на банковата система през последното тримесечие на 2016 г. нарастват с 2,3 млрд. лв. (2,5%) и достигат 92,1 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите „централни банки" и „кредитни институции") нараства през последното тримесечие на 2016 г. с 0,6% (326 млн. лв.), или с темп, сходен с този за предходното тримесечие (0,8%). Спрямо края на септември 2016 г. заемите за нефинансови предприятия и за домакинства са съответно с 93 млн. лв. (0,3%) и 102 млн. лв. (0,5%) повече. Кредитите за сектор „държавно управление" се увеличават със 103 млн. лв. (17,7%), а тези за други финансови предприятия – с 29 млн. лв. (1,4%).

През тримесечието продължи тенденцията към намаляване на необслужваните кредити, които в края на декември са 9,961 млрд. лв. (при 10,472 млрд. лв. към 30 септември 2016 г.). Депозитите в банковата система се увеличават през отчетното тримесечие с 2,4 млрд. лв. (3,2%). Нарастването е формирано главно при средствата на домакинства (1,5 млрд. лв., 3,3%) и на нефинансови предприятия (960 млн. лв., 4.7%). Увеличава се и ресурсът на кредитните институции (341 млн. лв., 8.3%).

Депозитите на други финансови предприятия и на сектор „държавно управление" намаляват, съответно с 368 млн. лв. (8,6%) и с 13 млн. лв. (0,8%). В края на декември в структурата на общите депозити в банковата система делът на привлечените средства от български граждани и фирми остава висок (90,2%). Собственият капитал в баланса на банковата система е 12.1 млрд. лв. в края на декември, като спрямо септември той намалява с 81 млн. лв. (0.7%). Динамиката на позицията през тримесечието се дължи главно на измененията при печалбата и при междинните дивиденти.

Източник: www.standartnews.com

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции