теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Печалбата на банките през февруари забавя ръста си


0 гласа595 прочитания

Кредитирането остава скромно, а спестяванията нарастват, макар и с малко

През февруари печалбата на банките продължава да нараства, разходите за обезценки също се увеличават с малко, а приходите от лихви се свиват. Кредитирането остава скромно, а спестяванията се повишават макар и с малко при екстремно ниски лихви по депозити. Това показват данните на БНБ за баланса на банковата система за февруари 2017 г. 

Печалбата на банките през февруари е 99.7 млн. лв., което е увеличение с 5.8% спрямо първия месец на годината. На годишна база обаче към края на февруари 2017 г. има леко свиване в сравнение с тази към края на февруари 2016 г. – с 1.1%. Общо за първите два месеца на тази година финансовият резултат на системата е 194 млн. лв. Прогнозите в сектора за тазгодишната печалба са предпазливи и са за около 1 млрд. лв. предвид факта, че отчетената за миналата година рекордна печалба (1.26 млрд. лв.) от близо десет години насам се дължеше на еднократен ефект. Това бяха изплатените като дивидент пари на банките от картовия оператор Visa след приключена сделка. Ефектът беше оценен от БНБ на около 186 млн. лв. 

Приходи / разходи

Разходите за обезценки през февруари са за 50.4 млн. лв. и се увеличават спрямо януари с 6.3%. На годишна база обаче се отчита забележимо свиване с 21%. Към края на февруари общо за двата месеца банките са направили разходи за обезценки за 98 млн. лв. при 124 млн. лв. година по-рано. 

При слабото кредитиране логично се свиват и приходите от лихви на банките – на годишна база те са по-малко с 10% и в края на февруари тази година са за 511 млн. лв. В същото време постъпленията от такси и комисиони се увеличават със 7% до 158.4 млн. лв. Въпреки това при сравнението банкери посочват, че не би могло да се говори за компенсиране на намаляващите приходи от лихви с увеличаващите се приходи от такси и комисиони, сравнявайки абсолютните стойности на измененията. При приходите от такси и комисиони увеличението е с 10.3 млн. лв. на годишна база, а при приходите от лихви намалението е с 55.2 млн. лв.

Банките отчитат и свиване на разходите за лихви - на годишна база са намалели с 31% до 69.6 млн. лв., а за месец със 17%. Това не е изненадващо предвид ниските лихви по депозити, клонящи към нула. В сектора са намалили и някои от административните си разходи, като на годишна база свиването е с 5%. Разходите за персонал обаче се увеличават с близо 4%.

Малко кредити, много депозити

Темпът на нарастване на депозитите остава изпреварващ спрямо този на кредитите и на месечна, и на годишна база и при фирмените, и при тези за домакинствата. Депозитите на домакинствата растат с 5.9% на годишна база и с 0.3% на месечна до 47.4 млрд. лв., а на фирмите с малко по-високи темпове – съответно 9.3% и 1.4% до 21.1 млрд. лв. Спестяванията нарастват въпреки ниските лихви по кредитите, което означава, че усещането за сигурност в домакинствата и фирмите все още е по-слабо от ниските лихви по заемите, които, оказва се, не са достатъчни да стимулират търсенето на кредити и поемането на по-голям риск. 

Кредитите съответно растат с 0.2% на месец и 3.6% годишно – за домакинствата. При фирмените на месечна база има съвсем леко свиване, а на годишна повишението е 1.2%. Обемите са съответно 18.7 млрд. лв. и 33.2 млрд. лв.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции