теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Печалбата на банките през февруари спада до 189 млн. лв.


0 гласа398 прочитания

След силния старт на годината с двуцифрен ръст на печалбата през януари за февруари финансовият резултат на банковата система отчита спад. Само за месеца печалбата на банките е била 72 млн. лв., като е по-ниска с близо 30 млн. лв. от отчетното през февруари миналата година (99.7 млн. лв.). Това показват данните на БНБ. Общо за първите два месеца на годината финансовият резултат на сектора е 189 млн. лв., което е равносилно на лек спад от 2.5%.

За разлика от предходните периоди обаче слабият резултат не се обяснява с лоши кредити. Напротив, спадът на обезценките продължава със същия двуцифрен темп и през февруари – обемът им е по-малък от този година по-рано с 34.2% и е 64 млн. лв. за първите два месеца на годината. И през 2017 г. тези разходи се свиваха в сравнение с предходната година, когато банките се готвеха за стрес тестовете и проверката на активите, но спадът беше едноцифрен, докато сега втори пореден месец той е двуцифрен.

Ниски лихви - ниски приходи

Така, ако по-малкото обезценки, които банките правят в сравнение с преди година, допринесоха за силния старта на 2017 г. в печалбата за януари, през февруари те не явно не успяват да компенсират напълно ефекта от ускоряващия се спад на основния им приходоизточник – нетния лихвен доход. Приходите от лихви продължават да се свиват и към края на февруари са с 4.4% по-малко в сравнение с година по-рано (при годишен спад през януари от 2.32%). Обемът им е 422.5 млн. лв. Такъв беше темпът им на свиване – около 4-5% годишно, през втората половина на миналата година.

Като цяло кредитирането набира скорост и ръстът му става все по-отчетлив, което означава и подобряване на приходите от лихви, макар и основната причина за размера му – ниските лихви по кредити, все още да е валидна в пълна степен. Прогнозите са обаче, че за тази година намаляването им ще бъде по-скоро кампанийно и в единични случаи, като се очаква задържане на достигнатите ниски нива и бавно обръщане на посоката през следващата година.

Резултатът от активизиралото се кредитиране е видим при ръста на другия източник на приходи на банките, въпреки че той е с по-малък принос – таксите. След двуцифрения им ръст през януари (12.7% годишно) сега нетният приход от такси се е увеличил за двата месеца със 7.4% на годишна база до 157.8 млн. лв. Така приходите от такси донякъде компенсират спада в лихвения доход.

Ръст има и при административните разходи с 2.2% до 259 мнл. лв. Той е по-малък в сравнение с годишното увеличение през януари (5.25%), но през миналата година до третото тримесечие се наблюдаваше понижение на това перо, което завърши в края на годината със значителен ръст от близо 10%.

Кредити и депозити

Продължава ръстът в кредитирането, като този на жилищните заеми изпреварва значително ръстовете в другите сегменти. Според данните за състоянието на банковата система (които се отличават по методология от тези за целите на паричната статистика – бел. ред.) годишният ръст на жилищните кредити е вече двуцифрен - 11.7%, достигайки 9.8 млрд. лв. На този фон нарастването в потребителското кредитиране изглежда скромно – 4.1% годишен ръст до малко над 9 млрд. лв. Фирмените заеми отчитат най-нисък ръст – 0.5% до 33.3 млрд. лв.

Ръстът на депозитите в системата продължава въпреки почти нулевата или дори отрицателна доходност. Средната за пазара лихва през февруари за депозити на домакинства в левове беше отчетена на 0.13%. Обемът на спестяванията на домакинствата в края на февруари е 49.7 млрд. лв., увеличавайки се на годишна база с 4.9%. Запазва се двуцифреният темп на растеж при фирмените сметки – 12.2% до 23.7 млрд. лв.

Общата сума на активите също нараства до 97.3 млрд. лв. в края на февруари. Собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 12.3 млрд. лв., като през месеца се увеличава с 57 млн. лв. в резултат на натрупаната печалба.

Източник: www.capital.bg