теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Печалбата на банките нарасна до 1,2 млрд. лв през август

ТТова представлява увеличение от 11,4% на годишна база
0 гласа205 прочитания

Към 31 август печалбата на банковата система се увеличава 11,4% на годишна база и достига 1,2 млрд. лв. Това е повече със 124 млн. лв. в сравнение със същия период на миналата година, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

В централната банка изчисляват, че през миналия месец собственият капитал в баланса на банковата система възлиза на 14,3 млрд. лв., като е отбелязано месечно увеличение със 166 млн. лв. (1,2%). Прирастът се дължи на по-големия размер на печалбата.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към края на август са 241 млн. лв. (при 301 млн. лв. година по-рано).

През август, в резултат от нарастването на депозитите, активите на банковата система се повишават с 427 млн. лв. (0,4%) до 110,8 млрд. лв. Увеличават се основно кредитите и авансите и
дълговите ценни книжа на сектор държавно управление.

Делът в общите активи на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане възлиза на 16% в края на миналия месец, портфейлите с ценни книжа заемат 12,8%, а балансовата (нетната) сума на кредитите и авансите – 65,5%.

Отношението на ликвидно покритие в края на август е 262,9% (при 262,7% към края на юли). На месечна база ликвидният буфер нараства с 403 млн. лв. (1,4%) до 28,8 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – със 148 млн. лв. (1,4%) до 11 млрд. лв.

Сумата на брутните кредити и аванси в края на август е 92,1 млрд. лв.

В БНБ пресмятат, че вземанията от кредитни институции нарастват с 354 млн. лв. (2,2%) до 16,2 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава със 135 млн. лв. (0,2%) през
август до 63,8 млрд. лв.

Заемите за домакинства нарастват с 1% (233 млн. лв.), а тези за бизнеса намаляват с 0,4% (130 млн. лв.).

Увеличават се кредитите за сектор държавно управление (с 2,1%, 16 млн. лв.) и за други финансови предприятия (с 0,4%, 15 млн. лв.).

През миналия месец депозитите в банковата система нарастват с 0,5% (457 млн. лв.) до 93,9 млрд. лв.

Спестяванията на домакинствата се увеличават с 0,5% (275 млн. лв.), а тези на фирмите – с 1,3% (350 млн. лв.).

Нарастват също и средствата от кредитни институции (с 0,5%, 31 млн. лв.). Намаляват депозитите на сектор държавно управление и на други финансови предприятия – съответно с 5,1% (131 млн. лв.) и с 1,8% (69 млн. лв.).

Източник: www.investor.bg
Свързани теми