теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Пенсионните дружества – с общ нетен финансов резултат от 48,428 млн. лв. за 2015 г.


0 гласа596 прочитания

Четири пенсионни компании държат малко над 74% от пазара на осигурени

4 386 863 лица се осигуряват в  четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми – към края на 2015 г. Това представлява нарастване с 95 764 лица или с 2,23 на сто спрямо осигурените към края на 2014 г., когато са отчетени 4 291 099 осигурени. Данните бяха изнесени днес от управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН), което обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в КФН. Окончателните резултати до голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 16.02.2016 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване.
       
В универсалните фондове на дружествата се осигуряват близо 80 на сто (79,88%) от всички участници в системата на допълнителното осигуряване. Към края на 2015 г. в най-масовите фондове членуват 3 504 316 души.

Професионалните фондове държат 6,34% от осигурените или 278 062 души, а тези по професионални схеми – 0,16% осигурени или 6 802 човека.

13,62% от осигурените са в доброволните фондове, или това са 597 683 души.   

Четири от деветте компании на нашия пазар държат малко над 74% от пазара на осигурени в управляваните от тях четири вида фондове.
Това са:

"Доверие" (27,07%  пазарен дял),
"Алианц България" (22,57%),
"ДСК-Родина" (12,83%) и
"Съгласие" (11,64%).

Според динамиката на осигурените към края на 2015 г.
в "Доверие" има 1 187 772 души (1 190 819 към края на 2014 г.),
в "Алианц България" осигурените са 990 015 (969 501 към края на 2014 г.),
в "ДСК-Родина" към края на 2015 г. има 562 879 осигурени (526 955 към края на 2014 г. ),
а в "Съгласие" – 510 617 осигурени (512 900 към края на 2014 г.)

Едно лице може да се осигурява и в четирите вида пенсионни фондове.

Броят на новоосигурените към края на миналата година възлиза на 133 414 души.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2015 г. се равняват на 9 337 982 хил. лв. и регистрират ръст от 1 173 433 хил.лв. или 14,37 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2014 г.

Първите четири компании държат малко над 75% от пазара по размер на нетните активи в управляваните от тях фондове.  
Съответно "Доверие" генерира 26,53%  пазарен дял (2 478 550 хил. лв.), "Алианц България" – 23,27% (2 172 937 хил. лв.), "ДСК-Родина" – 13,34% (1 245 328 хил. лв.) и "Съгласие" -11,87%
(1 107 997 хил. лв.).     
                  
Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2015 г. с общи приходи в размер на 170 011 хил. лв., което представлява увеличение с 14,55 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2014 г.

Приходите от такси и удръжки при универсалните фондове възлизат на 40 575 хил. лв. (105 100 хил. лв. през 2014 г.), при професионалните фондове са 12 577 хил. лв. (11 413 хил. лв. през 2014 г.), при допълнителните по професионални схеми са 69 хил. лв. (120 хил. лв. през 2014 г.) и при допълнителните доброволни – 4 861 хил. лв. (7 192 хил. лв. през 2014 г.)

Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2015 г. в размер на 48 428 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 19,35 на сто в сравнение с 2014 г. с финансов резултат от 40 575 хил. лева.

Източник: www.insmarket.bg

Свързани ключови думи