теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Пет нови банки финансират селските райони


0 гласа1985 прочитания

Кандидатите за кредит трябва да имат одобрени проекти и сключен договор с ДФ „Земеделие” за отпускане на безвъзмездна помощ по мерки 121, 122, 123, 223, 226, 311 и 312 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Средствата, получени от фонда след успешно изпълнение на проектите по ПРСР ще бъдат използвани за погасяване на банковия кредит. Обновеният списък на банките, сключили до момента договори за рефинансиране с ДФ „Земеделие”, е следният:

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
ЧПБ ТЕКСИМ
ПРОКРЕДИТ БАНК
ТОКУДА БАНК
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
БАНКА ДСК

Подробности относно стъпките за кредитиране могат да бъдат намерени на интернет страницата на ПРСР: www.prsr.bg.

Автор: www.economynews.bg
Свързани теми
Свързани ключови думи