теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

По-малко от половината домакинства в еврозоната са със собствено жилище


0 гласа876 прочитания

Близо една пета имат ипотечен кредит

По-малко от половината домакинства в еврозоната имат собствено жилище, близо една пета са с жилищен заем. В България данните за дела на собствениците на жилище варират от 85% до 97%, като най-често цитираният от проучванията процент е над 95%. Няма данни за това каква част от домакинствата в страната са с жилищен заем, но по данни на БНБ към края на септември 2012 г. броят на отпуснатите жилищни заеми от банките е 159 002 на обща стойност 8.84 млрд. лв.

Сред страните от еврозоната Словакия е с най-голям дял на домакинства, които притежават собствено жилище, а Холандия с най-малък. В Германия са най-много домакинствата, които живеят под наем - малко над половината. Това показва първото по рода си проучване на финансовото състояние и потреблението на домакинствата в еврозоната на Европейската централна банка.

То е съвместен проект на всички централни банки в еврозоната и националните статистически институти във Франция, Финландия и Португалия. Обхваща всички страни в еврозоната с изключение на Ирландия и Естония. Целта на изследването е да се даде ясна картина на икономическата и финансовата структура в еврозоната. Информацията за разпределението на богатството на домакинствата, дълга и доходите им е особено важно за по-доброто разбиране на въздействието на паричната политика и макрокономическите шокове върху финансовата стабилност, се казва в изследването.

Данните за домакинствата са събрани по хармонизиран начин в 15-те страни от еврозоната, като са включени малко над 62 000 домакинства. Досега информацията за активите и пасивите на домакинствата в еврозоната е била недостатъчна и рядко съпоставима между отделните държави.

Моят дом е моята крепост

Основните резултати показват, че 60.1% от домакинствата в страните от еврозоната притежават основно жилище, а 39.9% живеят под наем. Със собствено жилище са 40.7%, а 19.4% са с ипотеки. Средната стойност на основното жилище е 180 300 евро. Според данните най-голям е делът на собствениците в Словакия – 80.6%, а най-малък в Холандия – 13.2 на сто. Съответно там е и най-голям делът на домакинствата, които имат жилищен заем – 43.9 на сто, а най-малък в Словакия – 9.3%. Най-голям е делът на наемателите (или друга форма на собственост) в Германия – 55.8 на сто. Логично най-нисък е делът на домакинствата, живеещи под наем в Словакия – 10.1%.

В еврозоната 23.1 на сто от домакинствата притежават друг недвижим имот, като средната стойност на този тип собственост е 103 400 евро. При сравняване на жилищната собственост и разпространението на ипотечните заеми се появяват много различия в отделните страни. Те вероятно отразяват обстоятелства като например исторически фактори, развитието на пазарите на жилищни кредити, както и на данъчните стимули за сключване на ипотечен дълг, се обяснява в проучването.

Всички спестяват

По-малко от половината - 43.7%, от домакинствата в еврозоната имат някакъв тип дълг. Общо 23.1 на сто имат жилищни заеми, докато 29.3 на сто имат нежилищен заем. За домакинствата, които имат заеми, средният размер на жилищния кредит е 68 400 евро, на нежилищните – 5000 евро. Автомобил притежават 75.7 на сто от домакинствата, като средната му стойност е 7000 евро.

Почти всички домакинства в еврозоната имат банкови депозити – 96.4%, докато доброволно пенсионно осигуряване и/или застраховка "Живот" имат 33 на сто. Само 15% от домакинствата в еврозоната имат други финансови активи. Притежаването на финансови активи, различни от депозити (например акции, облигации и пр.), зависи силно от приходите, се посочва в изследването.

От двайсетте процента с най-високи доходи 26.5 на сто от домакинствата имат пенсионни фондове, а 24.4 на сто притежават акции.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции

Свързани ключови думи