Банката взе наградата в категория „Етичност и отговорност към заинтересованите страни”

Пощенска банка получи наградата за „Етичност и отговорност към заинтересованите страни” в конкурса за социална отговорна компания на годината, организиран от в-к „Пари” със съдейстието на Делойт България. Банката беше отличена за провеждането на последователна социална политика в полза на всички заинтересовани страни, подчинена на ясни и разбираеми корпоративни ценности. Конкурсът се организира за втора поредна година и класира в пет категории компании от различни сектори.

„Отличието в категорията „Етичност и отговорност към заинтересованите страни” е изключително признание за ежедневните усилия на целия екип на нашата банка. Както съм подчертавал нееднократно, в работата си всеки от нас се ръководи от твърдото убеждение, че благополучието на една организация е неразривно свързано с това на заобикалящата я среда.”, заяви Антъни Хасиотис, главен изпълнителен директор на Пощенска банка, приемайки наградата на тържествена церемония в София.

Сред ключовите проекти, залегнали в социалната политика на банката, е първата частна инициатива за подпомагане на средното образование в страната – програмата „Силен старт с Пощенска банка”. Банката активно работи и по екологични проекти като „Кристално чисто Панчарево”, за който получи отличието „Най-добър инвеститор в околната среда” в рамките на годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Усилията на банката в областта на околната среда се допълват от програмата „Зелен старт”, насочена към служителите, чиято основна цел е  намаляване на негативните екологични последствия от дейността на банката.