теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Пощенска банка предлага нов кредит "Активен дом"


1 гласа4581 прочитания

Новият продукт комбинира потребителски и ипотечен кредит

Пощенска банка предлага нов кредитен продукт „Активен дом”, който съчетава  потребителски и ипотечен кредит. Продуктът предлага средства срещу ипотека при значително по-ниска лихва в сравнение с останалите потребителските кредити. Отпуснатите средства могат да бъдат използвани за множество цели като например покупка на земя, ремонт и подобрения на дома, за образование, за развиването на нов бизнес, както и за покриване на всякакви други финасови нужди. Кредитът също така дава  възможност на клиенти с различни кредити да намалят месечните си вноски и да оптимизират бюджета си, консолидирайки дългове като потребителски заем, овърдрафт, задължения по кредитни карти, лизинг или жилищен кредит, в един кредит с по-изгодна лихва, една падежна дата и сметка за управление.  

Максималният размер на заема е 100 хиляди евро, давайки възможност както за  консолидиране на съществуващи заеми, така и за реализирането на различни по-големи или по-малки финансови нужди. Заемът е с максимален срок от 25 години и осигурява  финансиране до 70% от цената на имота. Лихвата е значително по-ниска отколкото при  потребителските кредити, като тя е 9,5% в евро и 10,95% в лева за заеми с финасиране до 50% от стойността на имота, и съответно 9,75% в евро и 11,25% в лева при финансиране над 50%.

“Кредит „Активен дом” е специално разработен, за да удовлетвори нуждите както на клиенти, планирали определена инвестиция, така и на клиенти с няколко съществуващи заема, които желаят да ги управляват по-удобно и по-изгодно”, заяви Йоанис Китиксис, началник „Жилищно кредитиране” в Пощенска банка.

Получателите на кредит „Активен дом” могат да застраховат заема си чрез програма „Защита на плащанията” на Пощенска банка. Услугата позволява на кредитополучателите да застраховат своите месечни вноски и целия размер на кредита си срещу непредивдени обстоятелства като здравословни проблеми или нежелана безработица.

Повече информация и лична консултация относно условията на кредита клиентите могат да открият в най-удобния за тях клон на Пощенска банка.