теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

През първата половина на годината лихвите ще останат близки до сегашните


0 гласа508 прочитания

През първото полугодие лихвите по новите кредити и депозити ще се запазят близо до текущите си сравнително ниски равнища. Това прогнозира БНБ в последното издание на "Икономически преглед". Очакванията са и кредитите, и депозитите да продължат да растат през прогнозния период.

Още малко ниски лихви

И през първата половина на годината лихвите по новодоговаряните кредити ще останат ниски, като очакванията на централната банка са да се запазят близо до сегашните си нива. Такава е прогнозата и за лихвите по депозитите, които са близки до нулата. Тази динамика ще се определя от запазващия се висок приток на привлечени средства и силната конкуренция в банковия сектор, се посочва в "Икономически преглед".

Допълнителен фактор за задържането на лихвените проценти в България на достигнатите нива са пазарните очаквания за запазване на основните лихвени проценти на ЕЦБ без промяна през този период. В края на миналата година прогнозите за покачване на лихвите – бавно и постепенно, се консолидираха около това процесът да започне най-рано в края на тази или началото на следващата година.
И при кредити, и при депозитите лихвите са на исторически ниска нива за пазара в България. За януари средната пазарна лихва по жилищни кредити в левове е била 3.66%, по данни на БНБ. Потребителските заеми са се отпускали при средно 8.10%. При депозитите лихвите от няколко месеца се задържат на достигнатите нива с малки месечни колебания, като тези в левове за домакинствата са били през януари средно 0.15%, а за евро – 0.16%.

Ръстът ще продължи

Въпреки почти нулевите лихви по депозити спестяванията продължават да нарастват, като очакванията на БНБ за първата половина на тази година са това да се запази с тенденция за слабо ускоряване спрямо края на 2017 г. в резултат от запазването на сравнително висока норма на спестяване в икономиката. Посочва се, че през миналата година депозитите на домакинствата и нефинансовите предприятия в банковата система са нараствали със сравнително висок годишен темп, като се е наблюдавала тенденция към плавно забавяне на растежа при домакинствата и ускоряване при фирмите.

При кредитите очакванията са растежът да се запази близо до наблюдавания в края на 2017 г. (7.37% годишен ръст при жилищните заеми, 5.77% за потребителските и 1.7% при фирмените – бел. ред.) при ускоряване на годишния прираст на кредита за нефинансовите предприятия и плавно забавяне при домакинствата.

Растежът на кредитите ще продължи да бъде подкрепян от подобрението на макроикономическата среда и сравнително ниските лихвени проценти, се казва още в изданието. През прогнозния хоризонт предвиждаме допълнително намаляване на приноса на позицията "други кредити" за общия растеж на кредита за домакинствата поради изплащане от страна на правителството на отпуснати кредити по Националната програма за енергийна ефективност. Това са средствата за саниране, отпуснати от правителството през Българската банка за развитие.

Фактор, който е възможно да ограничи кредитния растеж през първата половина на 2018 г., е запазване на политиката на банките да отписват необслужвани кредити, посочват от БНБ.

Източник: www.capital.bg