Ние сме група, обединени против така устроения Закон. Смятаме че този закон ощетява всички правоимащи и не правоимащи. Предприели сме мерки, за да потърсим правата си в Страсбург. Всеки който би желал да се присъедини към нашата кауза може да ни пише на petkovaani@abv.bg или да подпише Петициятя против закона за лихвоточките http://citizenspeak.eu/node/24 или да се свърже с нас чрез Фейсбук: http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002260575618 Нека се обединим и да застанем срещу един закон, който нарушава гражданските ни права!