теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Продажбите на инвестиционни застраховки "Живот" бележат двоен ръст


1 гласа682 прочитания

Приходите по здравни полици също нарастват осезаемо, но изплатените обезпечения - минимално

Животозастрахователните дружества регистрират рекорден успех при продажбата на застраховки "Живот", свързани с инвестиционни продукти. Това показват обобщените отчетни данни на Комисията за финансов надзор (КФН) към края на август. Приходите по този тип полици отчитат почти двоен ръст на годишна база и вече представляват сума от близо 39 млн. лв.

Основният двигател на този пазар е "Алианц България", които са отговорни за 86% от приходите в този сектор, а компанията е увеличила продажбите си на инвестиционни застраховки "Живот" от 17 млн. на 33 млн. лв. Далеч след тях с по 4% пазарен дял се нареждат "ДЗИ - животозастраховане" и "Сожелайф България". Разходите на компаниите по този тип застраховка също нарастват най-много – от 5.4 млн. лв. на 14.2 млн. лв., като само "Алианц живот" изплащат 8.4 млн. лв. от тях.

Стабилен ръст и при здравните застраховки

Здравният сектор продължава да е сред най-бързо растящите в застрахователната дейност в страната, показват последните още данните на КФН. Приходите по полици, класифицирани като застраховки "Заболяване" на животозастрахователните компании нарастват с близо 20% на годишна база към края на август. Сумата по всички такива застраховки наброява почти 25 млн. лв. за първите осем месеца на годината. Най-голям дял от този пазар държи "Булстрад живот", които са привлекли малко над половината от всички приходи при здравните застраховки. След това се нареждат "Уника живот" с 22% и "ДЗИ – животозастраховане" с 18% пазарен дял в бизнеса със здравно осигуряване. Трябва да се има предвид, че класификацията застраховки "Заболяване" не покрива всички типове здравни застраховки, но най-общо показва тенденциите на пазара.

Интересно е да се отбележи, че въпреки стабилните приходи компаниите са успели почти да не променят разходите си по това перо. Докато през миналата година компаниите са изплатили обезщетения в размер на 7.9 млн. лв., то тези сумите нарастват минимално до 8 млн. лв.

Приходите на застрахователните компании нарастват с 9% на годишна база за отчетния период и достигат почти 300 млн. лв. Около 2/3 от тях идват от пласирани застраховки "Живот" и рента. Продажбите на рисковата застраховка "Живот" с покрит само риск "смърт" са имали най-голям успех, като приходите по нея нарастват с около 20% до близо 50 млн. лв. Общите разходи на животозастрахователните компании за изплатени претенции са 114 млн. лв., което е с 30% повече, отколкото са били платени на клиентите през същия период на 2015 г.

Източник: www.capital.bg

Сравнете всички оферти за застраховки