София, 12  декември 2013 г. 

Проектът  „Моят живот, моите финанси– финансова грамотност за младежи“ бе представен днес в рамките на кръгла маса под наслов „Финансовата грамотност – ключово житейско умение за младежите“.   Финансиран е  по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. ПРедставителите на партньорите по проекта -  Росица Вартоник, „Инициатива за финансова грамотност“, Милена Стойчева, фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ и  Деян Василев, финансовия портал Moitepari.bg – разказаха за уникалната за страната програма по лични финанси за ученици „Моят живот, моите финанси“.  По нея вече са обучени 15 учители от 10 населени места, които на свой ред ще я преподават на свои ученици през втория срок на учебната 2013/2014 г.  Демонстриран бе и видеофилмът  „Мечти, ежедневие, финанси“ -  част от поредицата образователни филми към програмата.

„Защо финансовата грамотност се е превърнала в съществена за съвременния човек компетентност и защо е особено важна за младите хора? Къде е мястото на образователните институции в този процес? Каква е международната практика?“ – тези и други въпроси бяха дискутирани от участниците в кръглата маса през втората част на днешното събитие. Сред тях бяха Антония Гинева - член на КФН, Любомир Христов -ИДФК, Евгени Евгениев - Световна Банка, Евгени Жишев - БАУД, Нина Колчакова -“Инициатива за финансова грамотност“. Иван Стойков от Moitepari.bg представи данни от проведено изследване относно личното финансово планиране. Анализираните данни сочат, че финансовото планиране е в своя ранен стадий на възникване, като много хора все още не съставят на месечен бюджет на домакинството например, и много хора все още не са запознати с основни въпроси на финансовото планиране като оптимизиране на кредитната задължнялост, планирането на инвестиции и спестявания, търсене на алтернативи за по-добър доход в годините в пенсия, подсигуряване на живота и здравето със застраховка и др.

Споделен бе възгледът, че финансовата грамотност е сред тези важни компетентности, които имат пряко отношение към качеството на живота. Тя е особено важна предпоставка за успешна житейска реализация на младите хора. С пилотния проект  „Моят живот, моите финанси“ се полагат първите стъпки в тази посока. А успехът на проекта, както и на други инициатива в тази област, зависи от усилията на всички заинтересовани страни – държава, бизнес, образователни институции, медии, неправителствени организации.

На събитието присъстваха  над 30 представители на академичните среди, финансовата индустрия, бизнес асоциациите, финансови пр-и и журналисти, представители на държавни  институции,  неправителствения  сектор.