теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

ПроКредит Банк с преференциални условия на кредити по инициативата JEREMIE


2 гласа2637 прочитания

Банката предлага кредити за инвестиции в размер до 800 000 евро

ПроКредит Банк ще осигури инвестиционни кредити за 40 млн. евро при облекчени условия на обезпечение и цени по линия на инициативата JEREMIE. Банката вече предлага новите кредити на пазара.

Инициативата JEREMIE представлява обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия, като Гаранционният фонд е един от финансовите й инструменти. Той се ръководи в България в рамките на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” от Европейския инвестиционен фонд. По силата на гаранционното споразумение, което ПроКредит Банк подписа по-рано този месец, инициативата JEREMIE ще насочи средства от структурните фондове на ЕС в подкрепа на българските фирми. Това дава възможност на банката да осигури по-лесен достъп до външно финансиране за основните си целеви клиенти - много малките, малките и средните предприятия в България. Кредитите могат да бъдат използвани за финансиране покупката на дълготрайни материални активи и инвестиции в увеличаване на оборотните средства на фирмата.

Максималната сума на индивидуалните кредити по линия на инициативата JEREMIE e 800 000 евро. Сроковете на кредитите могат да са между 12 и 72 месеца, като те ще се отпускат без такса за разглеждане на искане за кредит. Фирмите, които кандидатстват за кредит, следва да имат минимум 12 месеца бизнес опит.

Лихвеният процент по тези кредити е преференциален и се определя на база 6-месечен EURIBOR и надбавка след анализ на финансовото състояние на фирмата и в зависимост от нейните показатели. Безспорно предимство на финансирането по линия на инициативата JEREMIE са облекчените условия за обезпечение в сравнение със стандартните за другите видове кредити.

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, занимаващи се с производство, търговия и услуги. Съществуват ограничения за фирми от специфични сектори. Не могат да се финансират фирми от цигарената и хазартната индустрии, както и такива, които се занимават с винопроизводство и производство на алкохол.Повече информация за бизнес кредити, предлагани от банки и други финансови институции можете да намерите в секцията ни "Бизнес кредити" (тук).