Банката финансира малки и средни земеделски производители

ПроКредит Банк за поредна година ще участва на международните селскостопански изложения в Русе и Стара Загора, които ще се проведат от 11 до 15 май 2010 г. На двете изложения финансовата институция ще представи своите специализирани кредити и услуги, предназначени за земеделските производители.\

Банката предлага цялостно банково обслужване на земеделските производители. То включва предлагането на пълна гама от разплащателни, специални, депозитни и други видове сметки, издаването на банкови гаранции и други документарни операции. На своите клиенти ПроКредит Банк предлага финансиране на проекти по Програмите за развитие на селските райони на Държавен фонд „Земеделие”, инвестиционни кредити за закупуване на земеделска земя, сгради, техника и животни. Земеделските производители могат да кандидатстват за финансиране на текущи нужди от оборотни средства за закупуване на семена, торове, препарати, фуражи, както и за кредити срещу субсидии по Схемата за еднинно плащане на площ и Схема за национално доплащане.

ПроКредит Банк отпуска инвестиционни кредити с максимален срок за погасяване до 15 години и кредити за оборотни средства до 3 години. Погасителните планове, които банката предлага на земеделските производители, са съобразени със сезонността на техните приходи.

ПроКредит Банк като една от водещите институции в земеделското кредитиране разполага със специални екипи от експерти в цялата страна, които могат да предложат на клиентите на институцията адекватни продукти и услуги.