От 22 март до края на месец април ПроКредит Банк ще проведе своя нова кампания за бизнес кредити и лизинг до 1 000 000 лв. под надслов „Време е да продължим напред”. По този начин банката се стреми да отговори на все по-голямата нужда на малките и средни предприятия от свеж капитал за оборотни и инвестиционни цели. Акцент в кампанията ще бъде поставен върху най-търсените кредитни и лизингови продукти на институцията.

Кредитополучатели по новите кредити могат да са както малки и средни предприятия, така и регистрирани земеделски производители. Максималният срок за погасяване варира в зависимост от сумата на кредита и от това за какви нужди е бил изтеглен, като за инвестиционни цели той е до 15 години в зависимост от сумата, а за оборотни средства – до 3 години.
ПроКредит Банк предлага индивидуален подход и гъвкави решения за обезпечение по своите кредитни и лизингови продукти.

В кредитната си дейност финансовата институция е насочена към предоставяне на достъпно финансиране за малките и средни предприятия. В допълнение на това ПроКредит Банк се концентрира върху отговорното банкиране, като предлага на своите клиенти пълна гама от банкови продукти и услуги.