теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Пролетта донесе нови лизингови договори за близо 400 млн. лв.


0 гласа1034 прочитания

Ръстът спрямо предното тримесечие идва от финансиране за леки и товарни автомобили

Нови договори по финансов лизинг за близо 400 млн. лв. са сключили дружествата в сектора през второто тримесечие на годината. Сумата е с над 25% по-висока в сравнение с периода януари - март, но остава с 1.6% под отчетеното година по-рано. Това става ясно от публикуваните от Българската народна банка (БНБ) данни за развитието на бранша през първата половина на годината.

Общият размер на пазара бележи лек ръст заради увеличение при оперативния лизинг и в края на първото полугодие достига 3.25 млрд. лв., като нараства с 4.3% на тримесечна и с 0.1% на годишна база. Пикът в сектора беше достигнат в края на 2008 г., когато вземанията по финансов и оперативен лизинг на компаниите бяха почти 6 млрд. лв. С последвалото забавяне на икономиката и намаляването на инвестиционната активност на бизнеса портфейлите в бранша също се свиха осезаемо, като през последните три години обемът на пазара остава в диапазона 3-3.3 млрд. лв.

Традиционно по-силна пролет

Осезаемото повишение, отчетено на тримесечна база, донякъде има своето обяснение в сезонността на лизинговата активност – традиционно началото на годината е по-слаб период за бранша, докато през вторите три месеца вече се наблюдава по-съществено раздвижване. Тази година не правят изключение и сключените за периода април - юни нови лизингови сделки на обща стойност 392 млн. лв., са с 25.4% повече в сравнение с първите три месеца на годината.

Нарастването е най-осезаемо при финансирането на покупките на леки и товарни автомобили, които са и най-голямата част от пазара – близо 73% от всички нови сделки в бранша са именно в тези два сегмента. През второто тримесечие новите лизингови договори за леки автомобили са за 147.1 млн. лв., или 34% повече от първото, а при тези за товарни и лекотоварни автомобили отчетеният обем от 151.9 млн. лв. е с 23.8% по-висок в сравнение с периода януари - март.

Лизингът на машини, съоръжения и индустриално оборудване също расте на тримесечна база – с 14.3% до 74.2 млн. лв. При него обаче сравнението с година по-рано е неблагоприятно – постигнатият обем е с 26% по-нисък спрямо април - юни 2015 г. При товарните автомобили също има известно понижение на годишна база – с 3.2%, но лизингът на леки коли расте съществено и в сравнение с отчетеното преди година – с 23.2%.

Пролетните месеци носят осезаемо нарастване и на пазара на оперативен лизинг. Характерното за тази услуга е, че активите само се наемат за определен период от време, през който лизингополучателят ги използва срещу заплащане на парична вноска като наем, но в края на договорения срок не ги придобива. Като цяло този тип лизинг остава доста непопулярен на местния пазар и към края на полугодието държи около 3% от него. Новите сделки по оперативен лизинг за второто тримесечие са за 18.9 млн. лв. при 289 хил. лв. година по-рано и 7.1 млн. лв. за януари - март 2016 г.

Лек ръст на необслужваните вземания

За второ поредно тримесечие данните на БНБ показват и известно нарастване в обема на необслужваните вземания на компаниите от сектора. В края на полугодието те достигат 406 млн. лв. при 391 млн. лв. към март и 388 млн. лв. в края на миналата година. Сумата обаче е с 39% по-ниска в сравнение с година по-рано, което е резултат от по-активното разпродаване на проблемни вземания и провизиране в сектора. Делът на необслужваните договори също продължава да намалява и към юни 2016 г. е 12.49% от общите вземания на лизинговите дружества спрямо 20.5% преди година.

Разчистването на портфейлите подобрява и финансовите показатели на сектора и за полугодието компаниите от бранша записват печалба от 86.5 млн. лв. в сравнение със загуба от 557.7 млн. лв. към юни 2015 г.

Източник: www.capital.bg

Сравнете оферти за авто кредити и лизинги

Свързани ключови думи