теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Промени по лихвените проценти за ипотечни кредити


0 гласа7590 прочитания

След мерките на БНБ за повишаване на минималните задължителни резерви (МЗР) няколко банки вече повишиха своите лихви.

Така например Райфайзенбанк повиши своят базов лихвен процент (БЛП), който е в основата на формирането на лихвата (БЛП+Надбавка). Така тя автоматично се повишава. Завишението засяга клиентите с вече отпуснат кредит. Що се отнася до новоотпуснатите кредити, банката намалява своята надбавка и така лихвата се запазва непроменена. По аналогичен начин процедира и Банка ДСК.

ОББ повиши лихвата по левови кредити с 0.50 процентни пункта. Така кредитите им с фиксирана лихва за целия период се повишава до 7.20%. Лихвите по евровите кредити остават непроменени.

ПИБ официално обявиха, че повишават лихвите си, но до момента не е известно с какъв размер.

УниКредит БУЛБАНК повиши своите лихви с около 0.50 процентни пункта. Повишението обхваща, както потребителските, така и ипотечните кредити.

Коментари и отговори

Плаващите лихвени проценти са практика за банките в световен план, а не нещо което се прилага само от банките в България. В момента тече дебат относно хармонизиране на офертите за ипотечни кредити на ниво Европейски Съюз, което ще се приложи след приемането си и в България.

Това, което засяга вашият коментар е следното:
- при кредитите с плаваща лихва се коментатира отпадане на таксите за предсрочно погасяване;
- при кредитите с фиксирана лихва - тази такса би останала.

За повече информация можете да се запознаете със следните два документа:
- Зелена книга за ипотечното кредитиране;
- Етичен кодекс.
МОИТЕ ПАРИ ще се въздържи от коментар относно поведението на банките, но е факт, че някои от тях вече повишиха лихвите си. Направиха го, защото имат тази възможност – лихвите им са плаващи и това им позволява да ги променят. Отделен е въпросът какво записват в договорите си. Важно е да е описано при какви условия биха си променили лихвите.

Що се отнася до отношението на БНБ към тези процеси, редно е да отбележим, че тази институция няма никакво отношение към поведението на банките спрямо клиентите си. Една от основните цели на БНБ е да следи за стабилността на банковата система, ликвидността и капиталовата адекватност на банките. Банките работят на свободен пазар и конкуренцията между тях не се регулира от БНБ.

На въпросът, защо след като сте изтеглила заем при лихва 6.70%, той се изплаща при 7.20%, отговорът е, че към лихвата тогава банката добавя 0.50% годишна такса за управление. Понастоящем лихвата по този кредит е завишена до 7.20%, като годишната такса за управление е намалена до 0.10%. Така новата лихва реално е 7.30%. Ако считате, че новите условия са неизгодни за Вас, бихте могли да опитате да ги предоговорите, в случай на успех бихте дължали такса предоговаряне в размер на 50лв.  Ако рефинансирате кредита със заем от друга банка, то тази такса ще Ви бъде начислена.

Надяваме се, че сме отговорили в известна степен на запитванията Ви. В случай, че още нещо Ви интересува, ние сме на разположение за коментари.

Добре де, как се получава така, че плаващата лихва въобще е законна? Заема си е сделка - всеки участник в нея би трябвало да е наясно със задълженията си по нея, преди да я сключи. Това, което правят банките си е чисто мафиотска практика - ние ти правиме услугата, от която имаш нужда, а какво ще поискаме в замяна, ще ти кажеме, когато му дойде времето... И ако не ни стигне, още ще ти поискаме... до живот! Естествено, че банката поема рискове с дългосрочните заеми. И естествения начин е да сключи застраховка бизнес риск, да си я включи в лихвата и да се конкурира с останалите. В момента целия риск остава за сметка на клиента, като той дори не може да рефинансира, заради наказателната лихва. Банките просто се възползват, безцеремонно и цинично, от поскъпването на недвижимите имоти, което принуждава маса хора да взимат ипотечни кредити, за да имат изобщо шанс да си купят жилище, преди да е станало непосилно скъпо. Това не са коректни взаимоотношения, това е мародерство!
Абсолютно съм съгласна с предното мнение.Това поведение е супер нагло и некоректно.Под плаваща лихва се разбира променената лихва на БНБ,а не ние да се съобразяваме с новите изисквания на БНБ към банките и да поемаме техните загуби от новите изисквания към тях.Защо не ги поемат и бъдещите длъжници?Това е толкова мръснишко поведение,че след като е възможно и се приема от държавните структури,то как някой си мисли,че хората в тази държава ще имат коректни отношения помежду си или към държавните институции.Ако държавата в лицето на БНБ позволява подобни "гешефти",то защо да няма корупция.След като ти се разбива доверието постоянно и последователно,човек разчита единствено на своята хитрост,некоректност и вълчо поведение. До днес така и не съм разбрала,защо,след като съм теглила кредит върху 6.7%,лихвата ми е 7.2%-в ОББ.Сега сигурно ще стане на 7.7%,след като завишението е 0.5%,а може би и повече,поради друга,незнайна причина.Мога ли да сключа нов договор,в който да отпадне неустойката по предсрочното погасяване,или със сключването му да се явявам вече като нов клиент?
Всички знаем едно простичко правило в живота: когато един човек се обърне за помощ към друг или дадена институция и помоща му баде оказана на определена цена, то и двете страни са длъжни да се съобразят с уговорените условия, независимо от това какви неудобства /ползи/ произлизат от това на всякя от тях. Всеки кредит е вид договор за "взаимопомощ" - сега банката дава, но пък с лихвата ти ще я подържаш 10, 15, 20.....и т.н. години, а ако не ти, то твоите наследници. С промяната на лихвите по вече сключените договори за кредити те се нарушават едностранно и то от институция, която би трябвало да е пример за коректност на кредитоискателите и кредитополучателите си. Представете си ситуацията да е в болнично заведение - лекаря /хирург напр./ поема отговорност за здравето ни, но едностранно решава друго ..... което на него му е изгодно и забележете ТОЙ няма писмен договор с пациента си. Имайте предвид, че така както всеки от нас седи на едната страна в даден момент, така според повратностите на живота в един миг би могъл да се окаже на мястото отсреща......
Разбираме Вашето мнение и в определена степен сме съгласни с Вас. Права сте, че поне от морална гледна точка би трябвало, като се „даде дума” за нещо, то да се изпълнява. Отпускането на кредит в частност е част от поемането на подобен ангажимент – и от двете страни. За съжаление, в работата на банките не присъства само моралната част, но и чисто пазарната, конкурентната. Това, че дадена банка си е променила лихвата след определен период от време принципно е нейно право – пазарно и конкурентно. Доколко това е правилно е тема на отделна дискусия. Естествено, това е неприятен факт за всеки, който е „потърпевш” под такава форма, но има нещо срещу което не може да се противи. Това е договорът. Още при подписването, клиентът е бил (поне би трябвало да е) запознат с условията, както и с възможността в случая банка да промени лихвата си при определени условия. Полагането на подписа върху документа, автоматично означава, че за всички бъдещи промени, клиентът е уведомен, че ще бъдат направени, дори и той да не е съгласен. Така отново се връщаме към моралната страна на проблема. Вярваме, всеки ще се съгласи, че банките имат право да се защитават срещу определени рискове. Въпросът е дали това трябва винаги да е за сметка на клиента. Понастоящем няма регулации, които да ограничават свободата на банките при формирането на лихвите, както и да ги променят в последствие. Нещо повече – това не е практика само у нас и тепърва ще се прилага европейският и световен опит в тази посока.

Ако други теми представляват интерес за Вас, ние сме на разположение да ги коментираме

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Моето мнение по въпросът е, че банките наистина е нужно да се застраховат за кредитния риск, спор няма, но дали е законно да използват таксата за предсрочно погасяване. В този ред на мисли другите държави, членове на Европейския съюз имат ли такова нещо като такса за предсрочно погасяване в своята банково-кредитна практика.
Таксата за предсрочно погасяване не е патент на българската банкова система. Подобни практики има и в останалите страни от ЕС. Още повече, основната част от банките в България са клонове на централите на големи европейски банки. Това предполага, че това, което практикуват в останалите страни, пренасят като опит и у нас. Понастоящем съществува дискусия на ниво ЕС дали наистина да има подобна такса или не. Основните лагери, които се оформят са, че такава е редно и обосновано да има ако лихвата по кредита е фиксирана. Ако тя е плаваща, то тогава не би било коректно спрямо заемателя. Презумпцията е, че ако лихвата е фиксирана, то банката не би могла да се защити при евентуални негативни промени на пазарните условия. Обратен е случая с плаващата лихва. Именно, защото е плаваща, банката при неблагоприятни за нея ситуации може да я коригира и да неутрализира влиянието на факторите. Счита се, че едно предсрочно погасяване на кредит е такъв негативен фактор, който ако лихвата е плаваща може да бъде намален или елиминиран. Като цяло от такава гледна точка е дискусията, но няма крайно решение засега. Все още няма регламент и банките сами преценяват дали да имат или не такава такса и какъв да е размерът й.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ