Кои точно българи ще лиши? Тези които не могат да получат банков кредит при нормални лихви и такси ли? Точно те ще спечелят, ако не им отпускат кредити.