теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Първа инвестиционна банка продължава подкрепата си за малкия и среден бизнес у нас


1 гласа3102 прочитания

Продуктите на банката ще подпомогнат предприятията в усвояването на евросредства

Първа инвестиционна банка предлага специализиран продукт в подкрепа на малките и средни предприятия при реализацията на проекти, финансирани със средства от европейските фондове.

Това е “Инвестиционен кредит гарантиран от Националния гаранционен фонд”. Продуктът осигурява дългосрочно кредитиране за малките и средните предприятия за различни инвестиционни проекти, в това число закупуване, изграждане на нови или реновиране на съществуващи търговски площи, производствени бази и офис помещения, покупка на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства.

Приоритетно от този продукт могат да се възползват фирми, кандидатстващи с проекти или сключили договор за финансиране на инвестиции по всички Оперативни програми, съфинансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и от бюджета на Република България, както и стартиращи фирми или такива с бизнес история по-малко от 1 година, които в началото на своето развитие не разполагат с необоходимото обезпечение.

Кредитът, гарантиран от Националния гаранционен фонд (НГФ), се отпуска на предприятията по силата на Споразумение между Първа инвестиционна банка и НГФ за издаване на портфейлна гаранция в размер на 10 млн.лв. Инвестиционните средства по този продукт могат да са с максимален размер до 500 000 лв. и срок за погасяване до 15 години, като същевременно се допуска и до 30 % от тази сума да бъде използвана за оборотни средства, пряко свързани с реализиацията на проекта. Гаранцията от НГФ в случая е в размер на 50 на сто от главницата на кредита.  
    Продуктът на ПИБ е изключително подходящ за фирми, които кандидатстват с проекти за технолигична модернизация на производството си. Добрите условия по кредита, както и ангажираността на професионалния екип на банката в голяма степен ще подпомогнат предприятията в процеса на осъществяване на проекти, финансирани с евросредства.
    Първа инвестиционна банка, предлага също така и инвестиционно кредитиране в по-голям размер, както и още редица продукти в подкрепа развитието на малките и средните фирми у нас – възможности за кредити за оборотни средства и за закупуване на земеделска техника за селскосотпански производители, за ипотечен бизнес кредит и др.