теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Райфайзен с нова инвестиционна услуга - Индивидуален инвестиционен план


0 гласа3690 прочитания

  • Персонална схема за периодично инвестиране на средства
  • 30 лева минимална вноска
Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД стартира предлагането на нова услуга – «Индивидуален инвестиционен план». Това е индивидуална схема за инвестиране в договорни фондове на дружеството, която дава възможност за периодични вноски на сума по избор на клиента.

Индивидуалният инвестиционен план на Райфайзен Асет Мениджмънт не е обвързан с определен срок -  инвеститорът сам определя периодичността на своето вложение, което може да бъде веднъж месечно или веднъж на три месеца, като за целта той предварително посочва най-удобната дата за своята вноска. Минималната сума на вноската е 30 лева, като клиентът има възможност да променя по всяко време периода, датата на вноската, сумата и избрания фонд. Индивидуалният инвестиционен план се предлага с 4 взаимни фонда на Райфайзен Асет Мениджмънт – Фонд Паричен Пазар, Фонд Облигации, Балансиран Фонд и Фонд Акции, в зависимост от готовността за поемане на риск от страна на инвеститора.

Индивидуалният инвестиционен план има дългосрочен характер, но клиентът има възможност да продаде част или всички придобити до момента дялове когато пожелае, без да губи доходността си и без да преустановява следващите вноски.

За максимално улеснение на инвеститорите, периодичните вноски се удържат автоматично от предварително посочена сметка в Райфайзенбанк, без допълнителни разходи за превода.

Дружествата от групата Райфайзен, управляващи активи на стойност над 25 млрд. евро, традиционно отчитат силен интерес към тази инвестиционна услуга в страните от Централна и Източна Европа - Австрия, Германия, Чехия и др.