теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Регистрират емисия дялове на фонд на БенчМарк


0 гласа1874 прочитания

Автор: infostock.bg

Управляващото дружество БенчМарк Асет Менджмънт подаде заявление за допускане до търговия на Пазар на колективни инвестиционни схеми на емисията дялове на ДФ БенчМарк Фонд-6 Паричен, информираха днес от борсата. Дяловете са с номинална стойност 10 лв. за брой. 5BH6 е присвоеният борсов код на емисията.

Фондът е с ниско рисков профил. Инвестиционната стратегия на БенчМарк Фонд-6 Паричен е инвестиране основно в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати или търгувани до регулиран пазар, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от финансови инструменти с висока степен на ликвидност. Фондът ще включва репо сделки с ценни книжа за осигуряване на ликвидност.

БенчМарк Асет Мениджмънт управлява дейността на пет взаимни фонда – договорни фондове БенчМарк Фонд-1 Акции и облигации, БенчМарк Фонд-3 Сектор недвижими имоти, БенчМарк Фонд-4 Енергетика, БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ и БенчМарк Фонд-6 Паричен.