теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Регулаторни ограничения за унгарски застраховател с дейност у нас


0 гласа1443 прочитания

Българската Комисията за финансов надзор е получила уведомление от органа за финансов надзор на Унгария, че ще приложи реорганизационни мерки спрямо частното акционерно дружество за общо застраховане AIM Általános Biztositó Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, или съкратено AIM Általános

Въпросната компания е изпратила нотификация до КФН и съответно има право да извършва дейност в България при условията на свободата на предоставяне на услуги, съобщиха от регулатора.

Според конкретните мерки, унгарската комисия ограничава правото на AIM Általános да се разпорежда с технически резерви и със средствата, покриващи границата на платежоспособност. На дружеството се забранява да отпуска заеми и да удължава сроковете по договори отнасящи се до заеми, които вече са били отпуснати. Освен това то ще трябва задължително да инвестира изключително в банкови депозити и в държавни ценни книжа, емитирани от държавите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Източник: Insurance.profit.bg