теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

С 11% се увеличиха за три месеца заемите за домакинствата, а с 8,9% – депозитите


0 гласа340 прочитания

Най-голям за една година е спадът в заемите на домакинствата над 1 млн. лева като брой и обем, а най-голямо намаление има при спестяванията до 1000 лева.

Кредитирането в България запазва тенденцията от последните месеци и продължава да расте и през март. При домакинствата традиционно увеличението е по-голямо в сравнение с ръста при фирмите, показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). 

Заемите на фирмите и домакинствата към края на първото тримесечие на тази година са 3,092 млн. броя. На годишна база те нарастват с 11,1% при 11,6% годишно повишение в края на декември 2018 година. Общият им размер e 55,536 млрд. лева, като той се повишава със 7,5% на годишна основа в сравнение със 7,7% годишно увеличение към края на декември миналата година. Към 31 март 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите нараства с 0,9%, а размерът им – с 1,5%.

Кредитите на бизнеса в края на първото тримесечие са 151 хил. броя, като в края на март намаляват на годишна база с 1,1% при годишно намаление от 0,7% в края на предходното тримесечие. Размерът на тези заеми е 33,367 млрд. лева, което представлява нарастване с 5,4% на годишна база в сравнение с 5,5% годишно увеличение в края на декември 2018 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на бизнеса нараства с 2,3%, а размерът им – с 1,4%.

Най-голям спад на годишна база като бройки и като обем има при заемите на фирмите от 5 хил. до 10 хил. лева. Намалението е съответно – 4% и 4,2%. Най-голям ръст за една година имат кредите, взети  над 1 млн. лева. Ръстът в броя на заемите е с 4,4%, а в обема им – 6,8%. 

В края на март броят на кредитите на домакинствата се увеличава с 11,8% на годишна база, като достига 2,941 млн. при 12,3% годишно повишение в края на последното тримесечие на 2018 година. Размерът им нараства на годишна база с 11%, като достига 22,170 млрд. лева, при 1,2% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на март 2019 г. в сравнение с края на декември 2018 г. броят на тези заеми нараства с 0,8%, а размерът им – с ,6%.

Намерете най-добрата оферта за ипотечен кредит

Наблюденията на Investor.bg показват, че най-голям спад на годишна база като бройки има при заемите на домакинствата като бройки и като обем  над 1 млн. лева. Той е съответно – 32,8% и 27,3%. Най-голямо е увеличението при кредитите над 100 хил. до 250 хил. лева, които растат с 20,8% като бройки и с 20,9% като обем.

Депозитите на бизнеса, домакинствата и фирмите, които ги обслужват, към 31 март са 10,212 млн. броя. Те намаляват с 2,7% на годишна база при годишно понижение от 2,6% в края на декември 2018 година.

Общият им размер e 75,733 млрд. лева и нараства с 8,6% на годишна база при 6,9% годишен ръст в края на декември 2018 година. В края на март 2019 г. спрямо края на четвъртото тримесечие на на миналата година броят на депозитите намалява с 1,4%, а размерът им се увеличава с 1,4%.

Спестяванията на бизнеса към 31 март са 596 хил. броя, което представлява спад от 4,6% спрямо края на същия месец на 2018 г. при годишно намаление от 2,5% в края на декември 2018 година. В края на първото тримесечие на тази година тези депозити са в размер на 23,365 млрд. лева като на годишна база те нарастват със 7,8% при 5,2% годишно повишение в края на предходното тримесечие. Спрямо края на декември 2018 г. броят им намалява с 1,5%, а размерът им се увеличава с 0,8%.

От статистиката на централната банка се вижда, че с най-голям спад на годишна база като брой има при депозитите на фирмите до 1000 лева – 10,5%. Увеличението при тях е и най-малко – едва 1,7%. Най-голямо е увеличението като бройки при влогове над 1 млн. лева – 10,5%, а депозитите от 50 хил. до 100 хил. лева на годишна база растат с 9,2%.

В края на първото тримесечие на 2019 г. броят на депозитите на домакинствата е 9,615 млн., като намалява на годишна база с 2,6% при същото годишно понижение в края на декември 2018 година. Размерът на тези депозити в края на март 2019 г. е 52,368 млрд. лева, като нараства с 8,9% на годишна база при 7,7% годишен ръст в края на декември 2018 година. В края на март спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. броят на тези депозити намалява с 1,4%, а размерът им се повишава с 1,6%.

Данните на банковата статистика показват, че спестяванията на гражданите отбелязват ръст за една година като бройки при влоговете от 200 хил. до 500 хил. лева и над 1 млн. лева – 20,4%, а най-голям спад има при спестяванията, направени до 1000 лева – 5,7%. Намалението в техния размер на годишна база е 3,1%.

Намерете най-добрата оферта за срочен депозит

Кредитите на фирмите и домакинствата към края на първото тримесечие са 3,092 млн. броя. На годишна база те нарастват с 11,1% при 11,6% годишно повишение в края на декември 2018 година. Общият им размер e 55,536 млрд. лева, като той се повишава със 7,5% на годишна основа в сравнение със 7,7% годишно увеличение към края на декември миналата година. Към 31 март 2019 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите нараства с 0,9%, а размерът им – с 1,5%.

Кредитите на бизнеса в края на първото тримесечие са 151 хил. броя, като в края на март намаляват на годишна база с 1,1% при годишно намаление от 0,7% в края на предходното тримесечие.

Размерът на тези заеми е 33,367 млрд. лева, което представлява нарастване с 5,4% на годишна база в сравнение с 5,5% годишно увеличение в края на декември 2018 година. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на бизнеса нараства с 2,3%, а размерът им – с 1,4%.

Най-голям спад на годишна база като бройки и като обем има при заемите на фирмите от 5 хил. до 10 хил. лева. Намалението е съответно – 4% и 4,2%. Най-голям ръст за една година имат кредите, взети  над 1 млн. лева. Ръстът в броя на заемите е с 4,4%, а в обема им – 6,8%. 

В края на март броят на кредитите на домакинствата се увеличава с 11,8% на годишна база, като достига 2,941 млн. при 12,3% годишно повишение в края на последното тримесечие на 2018 година. Размерът им нараства на годишна база с 11%, като достига 22,170 млрд. лева, при 1,2% годишно нарастване в края на предходното тримесечие. В края на март 2019 г. в сравнение с края на декември 2018 г. броят на тези заеми нараства с 0,8%, а размерът им – с ,6%.

От статистиката на централната банка се вижда, че най-голям спад на годишна база като бройки има при заемите на домакинствата като бройки и като обем  над 1 млн. лева. Той е съответно – 32,8% и 27,3%. Най-голямо е увеличението при кредитите над 100 хил. до 250 хил. лева, които растат с 20,8% като бройки, а с 20,9% като обем.

Източник: www.investor.bg