теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

С 9,2% се увеличиха лизинговите вземания за една година

Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като водещ в него продължава да е финансовият лизинг.
0 гласа454 прочитания

Най-голямо е финансирането за леки автомобили - нараства с 14,1% на годишна база, отчете централната банка

Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като водещ в него продължава да е финансовият лизинг. До края на юни новите договори са в размер на 4,217 млрд. лв., като на годишна база нарастват с 9,2% (355,3 млн. лв.), а спрямо края на март 2019 г. – с 2,5% (101,5 млн. лева), показват данните на Българската народна банка за второто тримесечие на тази година. Като дял от БВП те са на нивото от миналата година  – 3,6%.

Само вземанията по финансов лизинг възлизат на 3,985 млрд. лв. в края на юни, като на годишна база те нарастват с 9,1% (332,7 млн. лв.), а спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. – с 2,6% (101,6 млн. лева). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 94,6% в края на юни 2018 г. до 94,5% сега.

Сключените през второто тримесечие на тази година нови договори за финансов лизинг са в размер на 543,5 млн. лв., като за една година обемът им нараства с 6,4% (32,5 млн. лв.), а спрямо първото тримесечие на тази година – с 1% (5,4 млн. лева).

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1,521 млрд. лв. в края на юни, като  нарастват с 14,1% (188,2 млн. лв.) на годишна база и с 3,5% (52,1 млн. лева) в сравнение с края на първото тримесечие на тази година, отчете централната банка. Относителният им дял за една година се увеличава от 36,5% до 38,2% към 30 юни.

В края на второто тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1,366 млрд. лв., като се увеличават с 13,7% (164,2 млн. лв.) на годишна база и с 4,5% (59,1 млн. лв.) в сравнение с края на март. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се повишава от 32,9% в края на юни миналата година до 34,3% в края този юни.

Към края на юни тази година вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 792,9 млн. лв., като за една година се увеличават с 8,8% (63,9 млн. лв.) и с 1% (7,8 млн. лв.) за едно тримесечие. Относителният им дял се понижава от 20% в края на юни 2018 г. до 19,9% след година.

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

Към 30 юни вземанията по финансов лизинг от бизнеса възлизат на 3,395 млрд. лв., като растат на годишна база със 7,2% (227,6 млн. лв.) и с 2,2% (72,9 млн. лв.) на тримесечна. Относителният дял на вземанията от фирмите в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на юни е 85,2% при 86,7% в края на юни 2018 година. 

В края на второто тримесечие на тази година вземанията от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, възлизат на 571,8 млн. лв., като за една година размерът им нараства с 21,6% (101,5 млн. лв.), а в сравнение с края на март 2019 г. - с 5,2% (28,2 млн. лв.). Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства за една година от 12,9% до 14,3%.

Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като водещ в него продължава да е финансовият лизинг. До края на юни новите договори са в размер на 4,217 млрд. лв., като на годишна база нарастват с 9,2% (355,3 млн. лв.), а спрямо края на март 2019 г. – с 2,5% (101,5 млн. лева), показват данните на Българската народна банка за второто тримесечие на тази година. Като дял от БВП те са на нивото от миналата година  – 3,6%.

Само вземанията по финансов лизинг възлизат на 3,985 млрд. лв. в края на юни, като на годишна база те нарастват с 9,1% (332,7 млн. лв.), а спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. – с 2,6% (101,6 млн. лева). Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 94,6% в края на юни 2018 г. до 94,5% сега.

Сключените през второто тримесечие на тази година нови договори за финансов лизинг са в размер на 543,5 млн. лв., като за една година обемът им нараства с 6,4% (32,5 млн. лв.), а спрямо първото тримесечие на тази година – с 1% (5,4 млн. лева).

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1,521 млрд. лв. в края на юни, като  нарастват с 14,1% (188,2 млн. лв.) на годишна база и с 3,5% (52,1 млн. лева) в сравнение с края на първото тримесечие на тази година, отчете централната банка. Относителният им дял за една година се увеличава от 36,5% до 38,2% към 30 юни.

Намерете най-добрата оферта за авто-лизинг

В края на второто тримесечие на 2019 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1,366 млрд. лв., като се увеличават с 13,7% (164,2 млн. лв.) на годишна база и с 4,5% (59,1 млн. лв.) в сравнение с края на март. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се повишава от 32,9% в края на юни миналата година до 34,3% в края този юни.

Към края на юни тази година вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 792,9 млн. лв., като за една година се увеличават с 8,8% (63,9 млн. лв.) и с 1% (7,8 млн. лв.) за едно тримесечие. Относителният им дял се понижава от 20% в края на юни 2018 г. до 19,9% след година.

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

Към 30 юни вземанията по финансов лизинг от бизнеса възлизат на 3,395 млрд. лв., като растат на годишна база със 7,2% (227,6 млн. лв.) и с 2,2% (72,9 млн. лв.) на тримесечна. Относителният дял на вземанията от фирмите в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на юни е 85,2% при 86,7% в края на юни 2018 година.

В края на второто тримесечие на тази година вземанията от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, възлизат на 571,8 млн. лв., като за една година размерът им нараства с 21,6% (101,5 млн. лв.), а в сравнение с края на март 2019 г. - с 5,2% (28,2 млн. лв.). Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства за една година от 12,9% до 14,3%.

Структура на вземанията по финансов лизинг

В БНБ отчитат, че в края на юни вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 3,142 млрд. лв., като нарастват с 13,7% (379,6 млн. лв.) на годишна база и с 4,5% (135.7 млн. лв.) на тримесечна. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг се увеличава за една година от 75,6% до 78,9% в края на юни 2019 година.

Размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 618,4 млн. лв. в края на юни. Те нарастват с 9,3% (52,4 млн. лв.) на годишна база и с 2,6% (15,6 млн. лв.) за три месеца.

Към 30 юни необслужваните вземания на компаниите за лизингса са за 151 млн. лв., като намаляват с 40,1% (100,9 млн. лв.) за една година и с 26,2% (53,6 млн. лева) за три месеца.

Експертите на централната банка изчисляват, че вземанията по оперативен лизинг в края на юни са 232,2 млн. лв., като се увеличават с 10,8% (22,6 млн. лв.) на годишна база и намаляват за три месеца с 0,1% (0,2 млн. лева).

В края на юни 2019 г. пасивите на лизинговите дружества са 5,092 млрд. лв. При 4,662 млрд. лв.преди година.

Те нарастват с 9,2% (430 млн. лв.) спрямо юни 2018 г. и с 4,2% (205,7 млн. лв.) спрямо края на март 2019 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял нараства за една година от 75,3% до 78,8%. Техният размер е 4,010 млрд. лв. към 30 юни, като за една година се увеличават с 14,2% (499 млн. лв.), а за три месеца – с 5,9% (221,9 млн. лв.).

Заемите с матуритет над една година представляват 86% от общия размер на получените кредити в края на юни 2019 г. при 82,8% преди една година, показва банковата статистика. Техният размер е 3,450 млрд. лв. в края на юни, като на годишна база те се увеличават с 18,7% (542,4 млн. лв.) и с 6,7% (216,5 млн. лв.) за три месеца.

В структурата на получените кредити в края на юни преобладават заемите от нерезиденти, които са 2,516 млрд. лв. Размерът им нараства с 4,5% (107,7 млн. лв.) за една година и с 4,6% (111,2 млн. лева) в сравнение с края на март. Относителният дял на тези кредити в общия размер на получените кредити за една година намалява от 68,6% до 62,7%.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на юни e 25,1 млн. лв., като намалява с 16,4% (4,9 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2018 г. и с 2,5% (0,6 млн. лв.) спрямо края на март тази година.

Източник: www.investor.bg
Свързани теми
Свързани ключови думи