теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

С над 50% на годишна база се свиха преките инвестиции от януари до април


0 гласа383 прочитания

Най-много вложения през първите четири месеца на годината в страната са влезли от Холандия, Германия и Русия, отчете БНБ

Направените в България преки чуждестранни инвестиции от януари до април са се свили с 50,6% (116,2 млн. евро) на годишна база, като за сравнение за същия период на 2017 г. бяха в размер на 229,2 млн. евро, показват последните данни на Българската народна банка (БНБ).

През април обаче чуждестранните вложения се увеличават с 4,5 млн. евро, докато преди година отбелязоха намаление с 43,9 млн. евро.

В централната банка изчисляват, че преките инвестиции в чужбина за периода януари-април 2018 г. по предварителни данни нарастват със 73,3 млн. евро, при увеличение с 63,4 млн. евро за януари – април 2017 г.

Само през април сумата се е свила с 5,2 млн. евро, докато година по-рано вложенията извън България се увеличиха с 12,1 млн. евро.

За първите четири месеца на тази година дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 161 млн. евро.

Той е по-нисък с 205,4 млн. евро от този за януари – април 2017 г., който беше в размер на 44,5 млн. евро.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 3,4 млн. евро, при 3,3 млн. евро за януари – април 2017 г.

По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (2,1 млн. евро), Казахстан (0,5 млн. евро) и Израел (0,4 млн. евро).

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) възлиза на 19,1 млн. евро, при 58,3 млн. евро за януари – април 2017 г.

За януари – април 2018 г.  подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е в размер на 258,4 млн. евро, при 126,4 млн. евро година по-рано.

Най-големите нетни преки инвестиции в страната от януари до април са от Холандия (149,1 млн. евро), Германия (119 млн. евро) и Русия (116,7 млн. евро).

Източник: www.investor.bg
Свързани ключови думи