От началото на годината НАП е почнала 23 дела за търсене на солидарна отговорност от управители

От началото на тази година досега Националната агенция за приходите (НАП) е започнала 23 производства по ДОПК за търсене на солидарна отговорност от трети лица за неплатени данъци или осигурителни вноски. Това съобщиха днес от приходната агенция. Най-много такива случаи има в София – 17, а по три се работи в Пловдив и Бургас.

След последните промени в ДОПК (Данъчно-осигурителния процесуален кодекс) на НАП бе дадено правото когато една фирма няма имущество или активи, които данъчните да запорират при неплатени задължения, да започнат процедура по принудително събиране срещу управителя на фирмата или членовете на органите за управление – съвет на директорите, надзорен съвет и др. С промените на кодекса солидарната отговорност бе въведена и за доставчици, които са знаели, че контрагентът им няма да внесе дължимите данъци, независимо, че доказването на знаение или незнание е трудно доказуемо.

Отговорността на управителите на дадено дружество може да възникне за всички видове данъци и задължителни осигурителни вноски, които са дължими от фирмата. Това може да се отнася за ДДС, корпоративен данък или невнасяне на задължителни осигуровки върху доходите на физическите лица, заети в дружеството. Когато фирмата се управлява от повече от едно лице, то тогава отговорността за плащането на дължимите данъци и осигурителни вноски може да възникне за всеки представляващ фирмата.

Аналогична разпоредба има и в Закона за данък върху добавената стойност, според която ДДС може да се търси и от доставчика и от закупилия стоката или услугата, ако данъчните докажат, че някой от тях е знаел, че дължимия данък няма да бъде внесен.

Автор: www.livebiz.bg