Автор: Елица Елефтерова, money.bg

След като стана ясно, че не всички баби и дядовци могат да получават минимална работна заплата, ако гледат малкото си внуче, младите майки и бабите вкупом се пръснаха за набирането на необходимите документи за участие в програмата.

Това като всяка работа у нас е съпроводено с такива нелогични изисквания и безумни документи, че прилича по-скоро на игра с възрастните хора.

Както вече стана ясно, основният проблем произтича от факта, че явно има твърде много желаещи да се включат в програмата на социалното министерство "В подкрепа на майчинството", която е разширена, но бройката все пак е ограничена - само за 5 хиляди души, в това число и безработни.

Една заинтересована майка, на която вече й се е наложило да премине през кръговете на бюрокрацията, изпрати на Money.bg най-важните стъпки за сдобиване с необходимите документи.

Ако сте смятали и все още не сте се отказали да участвате в програмата на социалното министерство и сте се въоръжили с достатъчно търпение, се надяваме споделеният опит да ви бъде от полза. За останалите ще е поне интересно.

1. От НОИ Отдел "Краткосрочни плащания", се взема удостоверение за участие в програмата.

2. В Общината (нашата читателка се е сблъскала с община Надежда) в Дирекция "Социално подпомагане" за Програма "В подкрепа на майчинството" се попълва заявление от майката.

за бабата са нужни:

- бележка от психодиспансер;

- удостоверение за отсъствие на съдимост (Районен съд);

- определение от НОИ за размера на пенсията (това бабата трябва да си го има!);

- трудовата книжка;

3. Бабата отива и се регистрира в Бюрото по труда (това, в което се води по адрес);

4. Майката трябва да вземе от Бюрото по труда декларация за попълване, след което тази декларация я дава на бабата;

5. Бабата с бележката от психодиспансер (оригинал + копие) отива в бюрото по труда, за да получи "Насочващо писмо";

6. С "Насочващото писмо" и всички останали документи се отива в Социално подпомагане, за да се подпише трудов договор.

Но това не е всичко. Теодора Любенова - главен експерт в Агенцията за социално подпомагане, заяви пред БНР, че майката попълва заявление в дирекцията "Социално подпомагане".

Към това заявление трябва да се приложи удостоверение за правото на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и съответните обезщетение.

За дете до 3 години трябва служебна бележка от работодателя. Прилага се още копие от акта за раждане на детето.

За бабата или дядото са нужни лична карта, диплома за образование, заверена здравна книжка и удостоверение от психодиспансер.

Ето това е, което трябва да направите. На успелите да стигнат финала...честито! Ако се справите, споделете с нас как го постигнахте.