теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

СИБАНК предлага пакетни програми за потребителски кредити


12 гласа10244 прочитания

СИБАНК стартира предлагането на пакетни програми за потребителски кредити, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. За да се удовлетворят максимално очакванията на различни групи клиенти, банката разработи четири пакетни програми – КЛАСИК, АДВАНС, ПРЕМИУМ и ПАРТНЬОРИ. Всяка от тях е съобразена с възможностите на отделните групи – месечни доходи, размер на кредита, възможност за превод на доходите по сметка на банката и т.н.

Спецификата на пакетната програма определя предимствата й – така например, при програма ПРЕМИУМ получавате като бонус към потребителския кредит револвираща кредитна карта с предварително одобрен лимит от 1 000 лв. или кредит-овърдрафт в размер на едно нетно трудово възнаграждение. Общата експозиция по тази кредитна програма  е до 45 000 лв. и при нея не са необходими поръчители.

Общото при всички пакетни програми е, че лихвата намалява при ползването на пакет от услуги, например  – пакет „Динамика” и застраховка „Живот”. Принадлежността на СИБАНК и ДЗИ към белгийската банково-застрахователна група КВС позволява клиентите на банката да получат преференциални условия за застраховка „Живот” от ДЗИ.

Пакетните програми на СИБАНК включват кредити за всички текущи потребителски нужди – покупка на обзавеждане и техника, ремонт, обучение, ваканция, рефинансиране на потребителски кредити на други банки или просто за покриване на непредвидени текущи разходи.

Свързани теми