теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Скок на печалбата на банките с 51 процента


0 гласа1111 прочитания

Печалбата на банковата система в България нараства с 51% или 171 млн. лв. през първата половина на тази година, до 503 млн. лв., въпреки значителното понижение на лихвените нива и големия ръст на депозитната маса.

През 12-те месеца до края на юни 2015 г. лихвените нива по новите кредити за бизнеса и домакинствата са намалели с близо 1%. В същото време обемът на депозитите на неправителствения сектор е нараснал с 4%, до 59.27 млрд. лв. А масата на кредитите е намаляла с 9.8%, до 50.26 млрд. лв.

Увеличението на печалната на банките спрямо първите 6 месеца на миналата година според данните на БНБ се дължи основно на по-ниските разходи за обезценка на активи. Натрупаната за шестте месеца обезценка на кредитите и вземанията е 416 млн. лв., спрямо 533 млн. лв. година по-рано.

В същото време делът на лошите и преструктурирани кредити без овърдрафта в банковите портфейли нараства от 22% през юни 2014 г. до 24% през юни 2015 г.

Тук виждаме последствията от решението на БНБ да отложи стрес тестовете на банките в България за 2016 г.

Иначе в края на полугодието банковата система запазва стабилни основните си финансови показатели. Ликвидната позиция на отделните кредитни институции и на ниво система остава силна - 32.72%. Нивото на кредитния риск е в обичайните граници.

Брутният размер на необслужваните експозиции е 10.97 млрд. лв. А общите активи на банковата система в края на отчетното тримесечие са 83.9 млрд. лв. Пазарната позиция на петте най-големи банки е 56.1%.

В края на юни балансовата позиция собствен капитал на банковата система е 10.8 млрд. лв. Динамиката на позицията спрямо края на март се дължи основно на движенията в неразпределената печалба и текущия финансов резултат.

Източник: www.darikfinance.bg

Сравнете всички оферти за жилищни и ипотечни кредити от банкови институции