Societe Generale Експресбанк съвместно с дъщерната си животозастрахователна компания Сожелайф ще предлагат новия застрахователен продукт „Утре”.

 „Утре” ще подкрепя бъдещите планове на своите клиенти и на техните семейства в следните насоки:

  • Образование
  • Покупка на жилище
  • Пенсионни спестявания

За разлика от стандартните застраховки живот, „Утре” ще осигурява капитал в точно определен момент - при изтичането на договора, например, за финансиране обучението на децата на клиентите или за встъпването им в активния живот.

  • Клиентът избира кога бенефициентът ще може да ползва спестяванията
  • Валутата може да бъде - лева или евро
  • Клиентът може да избере размера на месечната вноска (стартираща от минимум 30 лева или 15 евро)

Притежателят на „Утре” ще може да се възползва от:

  • Пълната защита при настъпване на неблагоприятно събитие преди края на договора: „Утре” осигурява изплащането на всички месечни вноски, като бенефициентът може да разполага със сумата в момента, който клиентът е избрал.
  • Сигурност и годишна доходност на капитала
  • Приспадане на месечните  вноски на клиента  от неговия облагаем доход (до 10%)

Застрахователният продукт „ Утре” може да бъде намерен във всеки един от 142-те офиса на Societe Generale Експресбанк в страната.