Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. е 867,37 лв.

Размерът на средния осигурителен доход в България се понижава през август до 873,75 лева, съобщава Националният осигурителен институт (НОИ).

През юли показателят се повиши до 878,70 лева.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 септември 2017 г. до 31 август 2018 г. е 867,37 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през септември 2018 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Източник: www.investor.bg