теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Срочният депозит „ДСК Темпо” предлага изключително изгодни условия


5 гласа14260 прочитания

От 9 юни т.г. стартира национална промоционална кампания „ДСК Темпо” по срочни депозити в лева на Банка ДСК.

От промоцията могат да се възползват всички пълнолетни лица - нови и настоящи клиенти на Банка ДСК. Минималната сума за откриване на срочен депозит ДСК Темпо е 300 лева, а срокът за включване в промоцията е до 9 септември включително. 

За първите три месеца клиентът получава промоционална висока лихва, като лихвеният процент е диференциран в зависимост от остатъка по сметката. За суми между 300 лв. и 9 999, 99 лв., лихвата възлиза на 8% на годишна база, за суми между 10 000 лв. и 24 999,99 лв – 9% годишно, а за суми от и над 25 000 лв. – 10% годишно. През тези първи три месеца на договорения срок се допуска довнасяне на суми по всяко време.

Впоследствие клиентите имат възможност да се възползват от друг промоционален продукт -  срочен депозит с нарастваща лихва „ДСК Спектър плюс” за 9 месеца, които са разделени на три периода по три месеца и се олихвяват с по-високи лихвени проценти от тези за стандартния депозит „ДСК Спектър”. Така например, през първия тримесечен период лихвата е с бонус 1% и достига 4, 65% на годишна база, през вторите три месеца – бонусът отново е 1%, а лихвата - 4,95% годишно, а през последните три месеца лихвеният процент достига 9,25% годишно, при включен бонус в размер на 2%.

Коментари и отговори

депозитът на дск-темпо не става ясно дали лихвата е фиксирана или променяема и защо този вид промоция не е качена във сравнителната таблица за депозити на ''моите пари''? тази сравнителна таблица е страшно удобна.
Промоционалните лихвени условия по депозитният продукт „ДСК Темпо” са с фиксирана лихва, което означава, че банката не може да променя едностранно лихвеният си процент по време на срока на депозита. Характерното при този гъвкав продукт е, че той е тримесечен депозит, като след изтичане на тримесечния срок депозантите могат да се възползват от друг промоционален продукт, а именно деветмесечния „ ДСК Спектър Плюс”. Депозитът може да бъде откриван единствено в лева. Повече информация новият продукт „ДСК Темпо” може да намерите тук, както и да изчислите годишната доходност по депозита под формата на ЕГЛ.

Надяваме се, че информацията ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ
Искам да внеса определена сума по депозит ДСК Темпо. Виждам хубавите му страни, но никъде не е упоменато за тарифите таксите, комисионните и наказателните лихви по обслужване по депозита. В банката ми отговарят неясно и уклончиво. Моля вашия консултант да ми отговори ясно и точно! Благодаря ВИ!
Радваме се, че има потребители, които се интересуват не само за размерът на предоставяните лихви, но и за таксите, комисионните и наказателните лихви при предсрочно прекратяване на депозита. Тези условия може да намерите в Тарифата на банката, публикувана на официалната интернет страница на банковата институция. Всяка една банка според Закон за кредитните институции е длъжна да предоставя на нейните клиенти тази информация.

В моментът тече промоционална кампания за този продукт, като банката предоставя възможност след изминаване на тримесечния срок от „ДСК Темпо” клиентите да се възползват от друг преференциален депозит „ДСК Спектър”. Повече информация за това може да намерите тук.

Надяваме се, че предоставената информация ще Ви бъде полезна.

Поздрави,
Екипът на МОИТЕ ПАРИ