Държавен фонд „Земеделие” започна изплащането на субсидиите по Схемата за национални доплащани на площ за кампания 2010 г.

По сметките на общо 39 011 земеделски стопани са постъпили средства на стойност 66 526 608 лв. „Това са земеделски производители, които са погасили задълженията си към държавата”, съобщи изпълнителният директор на фонда Светослав Симеонов. От 14 март до момента по Схемата за единно плащане на площ са изплатени европейски средства в размер на 216 123 419 лв., на 71 021 земеделски производители.

Автор: www.economynews.bg