теми
ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИБЪРЗИ КРЕДИТИКРЕДИТНИ КАРТИСРОЧНИ ДЕПОЗИТИ

Създават Фонд за социални инвестиции към ББР


0 гласа917 прочитания

Създават Фонд за социални инвестиции. Той ще бъде дъщерно дружество на Българска банка за развитие, съобщиха от Министерството на икономиката.

Министърът на икономиката Емил Караниколов принципно подкрепи създаването на Фонда към "Българска банка за развитие" АД съвместно с международни финансови институции.

Новата структура ще започне дейността си по инвестиране в капитала на социални компании в България. Тази мярка е в изпълнение на приетата от Министерския съвет и разработена от Министерството на икономиката и Министерството на финансите Стратегията 2017 - 2020 на "Българската банка за развитие" АД, уточняват от ведомството на Караниколов.
Очакването е с подобен Фонд в бъдеще да се промени средата за развитие на социалните предприятия у нас. До момента в България липсва подобен източник на финансиране, тъй като подкрепата за социалните предприятия бе основно по линия на грантова помощ от структурните фондове.

Все още се наблюдват различия между държавите-членки на ЕС и страните от Югоизточна Европа, които са резултат от различните условия на достъп до ресурси, предназначени за подкрепа на социалните предприятия.

Със създаването на подобни фондове ще се постигне сближаване на равнището на държавите-членки на ЕС по отношение на достъпa до финансиране за предприятията от социалната икономика.

"Социалните предприятия" се характеризират с наличието на обществени цели, които са причина за тяхната бизнес активност, съгласно дефиницията на Европейската комисия. Тези обществени цели се изразяват с високи нива на социални иновации, гласи съобщението от МИ.

Печалбите им се реинвестират предимно с оглед постигането на социални цели или при които методът на организация или собственост отразява мисията на предприятието, като се използват демократични принципи, фокусирани върху социалната справедливост, гласи съобщението на икономическото министерство.

Източник: www.news.bg